2022 Annual Report

Czynniki niefinansowe w strategii

2022 Annual Report

W grudniu 2022 roku Zarząd Banku przyjął „Strategię PKO Banku Polskiego na lata 2023-2025 – Przygotowani do wyzwań, nastawieni na przyszłość(dalej: Strategia). Jednym z celów Strategii jest stanie się liderem transformacji ESG w polskim sektorze bankowym.

Realizacja Strategii uwzględnia rozwój biznesu we wszystkich segmentach klientów i zakłada:
 • Doradztwo i finansowanie skomplikowanych inwestycji transformacyjnych dostępne dzięki kompetencjom i ekspertyzie pracowników
 • Rozszerzenie zakresu strukturyzowanego finansowania ESG
 • Zielone hipoteki Oferta kredytów gotówkowych na cele ESG
 • Rozszerzenie oferty funduszy tematycznych
 • Konto dla młodych
 • Zwiększenie atrakcyjności oferty leasingowej dla produktów zielonych
 • Rozbudowa oferty najmu długoterminowego
 • Oferowanie komplementarnych produktów dla klientów, którzy posiadają już instalacje fotowoltaiczne lub zakupili samochód elektryczny (pompy ciepła, baterie)
 • Wsparcie firm i przedsiębiorstw poprzez dedykowany ekosystem produktów i usług
 • Wzmocnienie oferty opartej na programach dopłat publicznych
Bank będzie prowadził działania w następujących obszarach wsparcia:
 • Budowa centralnego zespołu odpowiedzialnego za koordynację wymiany wiedzy i promocję ESG
 • Przygotowanie do spełnienia wymogów regulacyjnych oraz emisji zielonych papierów wartościowych
 • Wyznaczenie priorytetowych sektorów i klientów do wsparcia w dekarbonizacji
 • Proces scoringowy i analizy portfela rozszerzony o aspekty ESG
 • Budowa ekspertyz sektorowych w zespołach Ryzyka
 • Prowadzenie stress-testów klimatycznych
 • Osiągniecie net-zero w Zakresie 1 i 2 do 2030 roku
 • Ograniczanie emisji własnych CO2 Banku poprzez modernizację oddziałów i budynków biurowych oraz elektryfikację floty
Jako Lider transformacji ESG Bank postawił sobie ambitne cele środowiskowe, społeczne i zarządcze:
 • Najwyższy wolumen nowego finansowania projektów zrównoważonych i transformacyjnych
 • Top 3 Bank w finansowaniu ESG w każdym segmencie biznesowym, wspierający klientów ekspertyzą z zakresu transformacji energetycznej
 • Neutralność klimatyczna w zakresie 1 i 2 do 2030 roku
 • >90% zakupionej energii z certyfikatami zielonego pochodzenia
 • Pierwsza emisja zielonych obligacji własnych Banku
 • Lider edukacji finansowej młodzieży (wzrost liczby kont Junior)
 • Lider działań, które wspierają cyfrową transformację różnych grup społecznych, w tym seniorów (promocja cyfrowych usług publicznych – dostęp do e-gov przez kanały cyfrowe banku; aplikacja i strona w wielu wersjach językowych)
 • Lider przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (inkluzywna bankowość dla osób z niepełnosprawnościami; oferta dopasowana do specyficznych potrzeb klientów w każdym wieku i w każdej lokalizacji)
 • Lider wsparcia ludności Ukrainy oraz procesu odbudowy kraju
 • >40% kobiet na stanowiskach menedżerskich i wyższych stanowiskach menedżerskich
 • >30% kobiet na pozycji material risk taker
 • ~0% luka płacowa
 • >2% udział osób z niepełnosprawnościami w aplikacjach o pracę, rozmowach rekrutacyjnych i wśród zatrudnionych
 • <7% wskaźnik dobrowolnych odejść
 • <14% wskaźnik całkowitej rotacji pracowników
 • Stworzenie i publikacja trajektorii ograniczania emisji CO2
 • Systematyczne poszerzania zakresu ujawnień w zakresie emisji CO2 Banku

Search results