Raport Roczny 2022

List Prezesa Zarządu

GRI

Raport Roczny 2022
  • GRI: 2-22

Szanowni Państwo,

Rok 2022 był czasem szczególnym, pełnym wyjątkowych i trudnych wyzwań. Kluczowy wpływ na naszą rzeczywistość miały najpierw pandemia, która wymusiła zmianę priorytetów, na pierwszym miejscu stawiając zdrowie i bezpieczeństwo, a od 24 lutego wojna przy naszej wschodniej granicy. Były to doświadczenia, które miały fundamentalny wpływ na kształt prowadzenia działalności przez instytucje finansowe i które oddziaływały na całą społeczną, gospodarczą i polityczną rzeczywistość.

Najbardziej brzemiennym efektem wojny w Ukrainie w zakresie gospodarczym było spotęgowanie czynników inflacyjnych. Dotyczyło to zarówno Polski, jak i niemal całego świata. W reakcji na to zjawisko banki centralne podnosiły stopy procentowe. To z kolei miało przełożenie na sytuację całego krajowego sektora bankowego. Obserwowaliśmy osłabienie popytu na kredyty, w tym zwłaszcza hipoteczne. Wyzwaniem były także pozycje nadzwyczajne w bilansie.

Sprostaliśmy tym wyzwaniom. Ubiegły rok potwierdził jednoznacznie, że PKO Bank Polski jest filarem polskiego systemu bankowego i instytucją znakomicie przygotowaną także na trudniejsze czasy. Nasze doświadczenie oraz skala działalności, wsparte profesjonalizmem pracowników pozwalały dostosowywać działania do aktualnych potrzeb klientów i całej krajowej gospodarki. Po zaabsorbowaniu efektów zdarzeń nadzwyczajnych zanotowaliśmy wynik na poziomie 3 mld 333 mln zł. Było to możliwe m.in. dzięki mocnemu wzrostowi dochodów z działalności podstawowej oraz kontroli kosztów i ryzyka.

Dziś na początku marca 2023 r. sytuacja zaczyna wyglądać bardziej optymistycznie. Coraz więcej danych wskazuje na to, że po szoku inflacyjnym nadchodzi czas dezinflacji i powrotu do większej stabilności. Udało nam się również uniknąć czarnego scenariusza rozwoju kryzysu energetycznego, choć to dopiero wygrana bitwa, a nie wojna. W rok 2023 PKO Bank Polski wkracza więc odważnie, z nadzieją i z solidnym zyskiem. Zgodnie z hasłem ogłoszonej w grudniu 2022 roku nowej strategii na lata 2023-2025 jesteśmy „Przygotowani do wyzwań, nastawieni na przyszłość”. W jej centrum stawiamy potrzeby ludzi – naszych klientów i pracowników. Kierując się ich oczekiwaniami w dalszym ciągu będziemy dążyć do udoskonalania naszej oferty i obsługi wdrażając rozwiązania oparte na innowacjach, technologii i zrównoważonym rozwoju.

Nowa strategia to także zdecydowanie mocniejszy nacisk PKO Banku Polskiego na realizację celów ESG – zarówno w aspektach związanych ze zrównoważonym finansowaniem i ograniczaniem emisji własnych, jak i aspektem społecznym oraz ładem wewnątrzorganizacyjnym. Bank zamierza wdrożyć unikalne rozwiązania z zakresu finansowania transformacji energetycznej, aby wpierać konkurencyjność polskich firm w obliczu wysokich cen energii, wymagań biznesowych i regulacyjnych. Bank będzie nadal angażować się w działania prospołeczne oraz wspierać różnorodność i równe traktowanie pracowników, bez względu na ich wiek, płeć i pochodzenie. Nie zapominamy oczywiście o umacnianiu pozycji Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego na rynku. Naszym priorytetem jest rozwój organiczny i utrzymanie polityki dywidendowej, będziemy jednak aktywnie przyglądać się możliwościom dokonywania przejęć. Do 2025 roku zakładamy osiągnięcie ROE powyżej 12 proc., wskaźnika C/I poniżej 45 proc. oraz utrzymanie kosztu ryzyka w przedziale 0,7-0,9 proc.

Miniony rok, to także czas dalszego rozwijania przez PKO Bank Polski nowoczesnych usług i produktów, w tym oferowanych przez kanały zdalne. Dzięki odpowiednio obranych celom i konsekwencji w działaniu bank wiedzie dziś prym w udostępnianiu nowoczesnych rozwiązań. Liczba aktywnych aplikacji IKO na koniec 2022 roku przekroczyła, rekordowe na polskim rynku bankowym, 7,2 mln. Asystent głosowy IKO wykonał ponad 2,5 mln rozmów z klientami. Liczba rozmów przeprowadzonych za pośrednictwem wszystkich voicebotów wyniosła łącznie ponad 18 mln, a w samym 2022 roku było ich 10,4 mln.

Kolejnym, ważnym od strony nowoczesnych i unikalnych rozwiązań na rynku wydarzeniem, było uruchomienie warszawskiej PKO Rotundy w metaświecie. Dla PKO Banku Polskiego obecność w Metaverse to możliwość zdobywania doświadczenia i testowania rozwiązań technologicznych, które posłużą do rozwoju nowego kanału komunikacji z klientami oraz jego wykorzystania biznesowego w dalszej przyszłości.

Nie da się ukryć, że 2022 rok był trudnym czasem – zarówno dla sektora bankowego, jak i dla Polaków. Jednak mimo wielu zawirowań Polska ma bardzo dobre fundamenty, aby 2023 rok przejść ze wzrostem gospodarczym. W ślad za mam nadzieję już wkrótce spadającymi stopami procentowymi będzie się odwracał efekt ujemnej wyceny portfela papierów wartościowych. Zakładamy wzrost wartości kapitałów własnych o 60 proc. do 2025 r., co wynika — oprócz wspomnianego efektu — z akumulacji przyszłych zysków. Naszym priorytetem jest takie zarządzanie kapitałem i osiąganie odpowiedniej rentowności, abyśmy mogli dzielić się wypracowanymi profitami. Chcielibyśmy mieć taką nadwyżkę kapitałową, która pozwoli myśleć „w szczodry sposób” o akcjonariuszach, a przypomnę, że w 2022 r. trafiło do nich 50 proc. zysku z 2021 r.

Jako bank jesteśmy dobrze przygotowani na trudne czasy i widzimy w 2023 roku możliwości dalszego, stabilnego rozwoju. Pozostajemy wierni swojej misji i stale podsycamy nasz apetyt na kolejne sukcesy, których beneficjentami będą zarówno nasi akcjonariusze, klienci, pracownicy, jak i cała polska gospodarka.

Z poważaniem
Paweł Gruza
Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego, kierujący pracami Zarządu

Wyniki wyszukiwania