Raport Roczny 2022

Wpływ na otoczenie społeczne

Raport Roczny 2022

Społeczne produkty i inicjatywy

Finansowanie potrzeb mieszkaniowych

W 2022 roku PKO Bank Polski S.A. i PKO Bank Hipoteczny S.A. udzieliły osobom prywatnym kredytów mieszkaniowych w wysokości 8,8 mld PLN (udział w nowej sprzedaży kredytów hipotecznych w 2022 roku na poziomie 20,4%).

20,4
%
udział w nowej sprzedaży kredytów hipotecznych w 2022 roku

Od 2014 roku PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w ogólnopolskiej inicjatywie wspierania rodzin wielodzietnych: niższa prowizja za udzielenie kredytu mieszkaniowego Własny Kąt Hipoteczny dla posiadacze Karty Dużej Rodziny.

Preferencyjny kredyt studencki dla studentów i doktorantów z możliwością umorzenia części kredytu dla najlepszych absolwentów. Na koniec 2022 roku wartość preferencyjnych kredytów studenckich wyniosła 411,6 mln PLN.

Bank posiada największą sieć oddziałów i agencji wśród banków w Polsce. Zasięg sieci Banku umożliwia dostęp do usług bankowych również mieszkańcom miejscowości, w których główni konkurenci Banku nie posiadają swoich placówek. Bankowość elektroniczna stanowi istotne uzupełnienie sieci oddziałów.

W wybranych placówkach od 2020 roku Bank udostępnia klientom internetowe stanowiska samoobsługowe (dla osób, które nie mają komputera lub dostępu do internetu).
Projekt tzw. Prostej Komunikacji obejmuje m.in. zwiększenie przystępności komunikatów w serwisach elektronicznych oraz dokumentacji produktowej.

Wsparcie w nabywaniu kompetencji cyfrowych: Klienci w każdej z placówek Banku mogli skorzystać z indywidualnego wsparcia pracownika w zakresie korzystania z bankomatów/wpłatomatów oraz obsługi swoich produktów bankowych w kanałach elektronicznych – w aplikacji komputerowej iPKO oraz mobilnej IKO. Edukacja odbywała się z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi technologicznych – wersji demo aplikacji, interaktywnych filmów oraz tzw. ekranów klienta. Rozwiązania w tym zakresie będą rozwijane również w kolejnych latach.

Możliwość lokowania środków w fundusze inwestycyjne (PKO TFI S.A.) oraz inwestowania w oszczędnościowe obligacje skarbowe, w tym długoterminowe. Oferta obligacji ROD, ROS dla beneficjentów programu 500+.

Oferta produktów edukacyjnych dla dzieci poniżej 13. roku życia i ich rodziców. Ofertę PKO Junior tworzą m.in.: PKO Konto Dziecka, ROR Rodzica, Pierwsze Konto Oszczędnościowe, NNW PKO Ubezpieczenie dziecka (0-20 roku życia), karty płatnicze PKO Junior, a także serwisy i aplikacje na telefon: junior.pkobp.pl, junior.inteligo.pl.

Od prawie 90 lat Bank współpracuje również ze szkołami w ramach programu Szkolnych Kas Oszczędności. Jest to obecnie najstarszy, największy i jednocześnie najbardziej innowacyjny program edukacji finansowej w Polsce, w którym uczestniczy (na podstawie umowy z Bankiem) ponad 4,5 tys. szkół podstawowych (co trzecia szkoła tego typu w Polsce). Oferta produktowa SKO obejmuje trzy rodzaje kont: dla uczniów (z dostępem przez serwis internetowy www.sko.pkobp.pl), szkół i rad rodziców.

Ponadto Bank prowadzi platformę społecznościową SzkolneBlogi.pl, na której autorskie blogi zarejestrowało ponad 800 szkół uczestniczących w SKO. Łącznie z oferty PKO Junior i SKO skorzystało (posiadając konta dla dziecka lub dla ucznia) ponad 930 tys. dzieci. W 2022 roku odbyła się druga edycja Ogólnopolskiego Testu Wiedzy SKO (jedno z kryteriów w Konkursie SKO dla szkół i nauczycieli), który został wykonany w dwóch edycjach ponad 120 tys. razy (edukacja w zakresie finansów, przedsiębiorczości, ekologii, zdrowego stylu życia, cyberbezpieczeństwa). Istotną nowością edukacyjną było również wydanie publikacji poświęconej praktycznym aspektom udzielania pierwszej pomocy.

Publikacja wraz z plakatem edukacyjnym została przekazana do najaktywniejszych szkół w SKO. Jest również dostępna dla każdego w formie online na stronie internetowej Banku. Dodatkowo wydany został słownik polsko-ukraiński z najpotrzebniejszymi zwrotami, przydatnymi w codziennym życiu. Słownik w wersji drukowanej trafił do ok. 1000 polskich szkół, aby umożliwić lepszą integrację i komfort dzieci, zarówno tych, które przybyły z Ukrainy w 2022 roku, jak i ich polskich rówieśników.

Przygotowano podręcznik użytkowania aplikacji mobilnej, zorganizowano spotkania dotyczące bezpieczeństwa w sieci, przygotowano i rozesłano wiadomości mailowe dotyczące bezpieczeństwa korzystania z usług bankowych oraz dostępnych funkcjonalności.

Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu osób z niepełnosprawnościami poprzez:

 • Dobór lokalizacji (przy głównym ciągu komunikacyjnym dla pieszych, dostępność miejsc parkingowych, dostęp dla osób z niepełnosprawnościami) i dostosowanie aranżacji oddziałów. Do końca 2022 roku dostępność architektoniczną zapewniono w 784 oddziałach własnych, tj. 81% oddziałów;
 • Możliwość indywidualnej obsługi, dostosowanej do rodzaju i stopnia niepełnosprawności klienta, również w wydzielonym, komfortowym i bezpiecznym pomieszczeniu;
 • Dostosowanie serwisów i aplikacji dla osób słabowidzących, niewidomych oraz z niepełnosprawnościami manualnymi zgodnie z normą WCAG 2.1 na poziomie AA;
 • Asystent głosowy Talk2IKO: zwiększenie przystępności aplikacji dla osób z niepełnosprawnościami manualnymi, regularne dodawanie nowych procesów – obecnie pozwala na m.in. wsparcie głosowe osób dokonujących wypłat z bankomatów przy pomocy karty i kodów BLIK, wyszukiwanie transakcji w historii transakcji, zmianę limitów, spłatę karty kredytowej czy podsumowanie kategorii wydatków oraz sprawdzenie aktualnych oszczędności.
 • Zwiększanie zakresu usług dostępnych internetowo – w tym regularne zwiększanie liczby dokumentów możliwych do złożenia przez internet, (m.in. dokumenty do wniosku o kredyt hipoteczny oraz kredyty dla przedsiębiorców).
 • Rozwój obsługi sprzedażowej świadczonej przez doradców oddziałowych przez telefon lub internet (wideorozmowy) we wszystkich liniach biznesowych, m.in. z myślą o osobach z ograniczeniami w poruszaniu się. W tym kanale można obecnie m.in. złożyć dyspozycję do kredytu hipotecznego oraz lokat terminowych, uzyskać informacje o stanie swoich produktów w banku – stanie środków, historii operacji czy oprocentowaniu, zgłosić podejrzenie nadużycia, złożyć wniosek o pożyczkę gotówkową, limit odnawialny, kartę kredytową czy ubezpieczenie samochodowe lub PKO Dom, a także uzyskać spersonalizowaną pomoc doradcy przy korzystaniu z serwisu transakcyjnego banku iPKO;
 • Udostępnienie możliwości otwarcia rachunku osobistego bez konieczności wizyty w oddziale (tzw. konto na selfie).
 • Możliwość umówienia się na spotkanie z doradcą na konkretną godzinę przez stronę WWW – dla spotkań stacjonarnych w oddziale, spotkań telefonicznych oraz spotkań online (wideorozmowy).
 • Rozwój alternatywnych form autoryzacji transakcji (SMS, ekrany klienta, które umożliwiają podpis na ekranie elektronicznym, z kopią dokumentu na email dostępne we wszystkich placówkach Banku).
 • Obsługa osób niesłyszących i głuchych w Polskim Języku Migowym w każdym oddziale i agencji (za pośrednictwem smartfona) – przeszkolenie doradców do profesjonalnej obsługi klientów głuchych.
 • Dostępność bankomatów. Na koniec 2022 roku 2 575 urządzeń (86% sieci bankowej) było wyposażonych w moduły audio. Informacje na temat lokalizacji takich urządzeń znajdują się na stronie internetowej Banku oraz w międzybankowym serwisie Dostępny Bankomat.
 • Aktywna walka z wykluczeniem cyfrowym: możliwość skorzystania w oddziałach z edukacji samoobsługowej oraz wsparcia pracownika banku podczas korzystania z urządzeń samoobsługowych w placówkach – bankomatów/wpłatomatów i stanowisk internetowych umożliwiających zalogowanie się do serwisu transakcyjnego iPKO. Edukacja samoobsługowa prowadzona jest we wszystkich oddziałach banku, przy czym w 209 oddziałach na koniec 2022 roku funkcjonowały stanowiska internetowe przeznaczone dla klientów, a ok. 90 z tych oddziałów zatrudniało dodatkowo Asystentów klienta – pracownika skupiającego się szczególnie na pogłębionej edukacji i wspieraniu klientów przy transakcjach samoobsługowych. W 2023 roku bank planuje rozwój projektu.

Zaangażowanie w działalność prospołeczną

Bank zgodnie ze swoją Misją prowadzi działania, których celem jest pozytywny wpływ na społeczeństwo, gospodarkę i środowisko. Bank wspiera działania promujące postawy prospołeczne oraz popularyzujące dziedzictwo narodowe, projekty edukacyjne i sportowe, a także aktywnie uczestniczy w kongresach gospodarczych i konferencjach branżowych.

Bank realizuje projekty zarówno na poziomie ogólnopolskim jak i lokalnym, wspierając inicjatywy ważne dla społeczności lokalnych. Działania te służą integracji środowisk, rozwojowi przedsiębiorczości wśród mieszkańców regionu oraz jego promocji.

Zarówno Bank w ramach działalności sponsorskiej, jak i Fundacja PKO Banku Polskiego w ramach działalności charytatywnej (Fundacja), każdorazowo weryfikują beneficjenta udzielanego wsparcia. W najistotniejszych wizerunkowo obszarach programowych, takich jak: sport, kultura, edukacja, Bank i Fundacja realizują projekty wspólnie lub rozłącznie. Fundacja angażuje się ponadto w działania, których celem jest pomoc społeczna, ochrona życia i zdrowia oraz ekologia.

Działalność sponsorska

Cele

Działania sponsorskie, realizowane przez Bank, mają na celu kształtowanie wizerunku Banku jako instytucji finansowej godnej zaufania, zaangażowanej społecznie, innowacyjnej i otwartej na potrzeby klientów.
Bank prowadzi projekty sponsorskie, koncentrując się na następujących obszarach:
 • sport – zachęcanie do aktywności, promowanie sportu masowego, w tym: piłki nożnej – partnerstwo Banku z Ekstraklasą oraz biegów w ramach programu „PKO Biegajmy Razem”,
 • kultura i sztuka – ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego, popularyzacja kultury wysokiej,
 • nauka i edukacja – promocja zdobywania wiedzy, dbałość o edukację Polaków,
 • innowacje – wspieranie rozwiązań innowacyjnych z zakresu IT i nowych technologii,
 • biznes – komunikowanie Banku jako lidera bankowości, wspieranie polskich przedsiębiorców, promocja polskiego biznesu na rynkach zagranicznych, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.

W 2022 roku wsparcie finansowe uzyskały 252 projekty sponsorskie.

Przykłady wsparcia w najważniejszych obszarach

Sport: PKO Bank Polski Ekstraklasa

Bank już 4. sezon z rzędu jest Partnerem Tytularnym Ekstraklasy. Bank zaangażował się także w e-sport w ramach projektu Ekstraklasa Games (turniej w grę FIFA 22). Wiodącym celem współpracy jest pomoc Banku w rozwoju ligi i młodych piłkarskich talentów w Polsce. Bank angażuje kluby, poprzez Program Partnerski, w promocję kont osobistych za odpowiednią prowizję. Środki te mogą zostać przeznaczone przez kluby na rozbudowę infrastruktury, kształcenie młodych piłkarzy, innowacje sportowe. Dodatkowo każdy kibic ma możliwość posiadania Oficjalnej Karty Ekstraklasy – karty płatniczej z herbem ulubionego klubu. Jest to jedyny taki produkt na rynku. Równolegle w ramach współpracy Bank rozwija kanały „PKO Bank Polski Grajmy Razem” w mediach społecznościowych, promuje młodzieżowców przyznając nagrody dla najlepszych w każdym miesiącu, a także kontynuuje projekt „Kanapa Kibica”, który integruje kibiców na każdym stadionie w kraju. Od 2022 r. kibice i jednocześnie klienci Banku, mogą kupić bilety na wybrane mecze PKO Bank Polski Ekstraklasy w serwisie internetowym iPKO.

Sport: biegi i inne wydarzenia sportowe

W 2022 roku Bank wsparł 18 imprez biegowych, w tym m.in. PKO Poznań Półmaraton, PKO Białystok Półmaraton, PKO Rzeszów Półmaraton, Bieg Piastów, polską edycję biegu Wings for Life, podczas których, we współpracy z Fundacją PKO Banku Polskiego, zostały przeprowadzone biegowe akcje charytatywne.

Po 2-letniej przerwie na stadiony wrócił też PKO Bieg Charytatywny, organizowany przez Bank we współpracy z Fundacją. Uczestnicy biegu w 12 miastach, poprzez swoją aktywność wsparli psychiatrię i psychologię dziecięcą. Kwotę w wysokości 2 087 335,25 PLN przekazała Fundacja PKO Banku Polskiego.

Bank zachęcał również do dbania o zdrowie i prowadzenia aktywnego trybu życia, kontynuując program BiegamBoLubię. Jest to cykl bezpłatnych treningów dla biegaczy na każdym poziomie sprawnościowym. W 2022 roku udział w treningach wzięło prawie 30 tysięcy biegaczy na blisko 100 stadionach w całej Polsce.

Poza imprezami biegowymi, Bank po raz kolejny wsparł cykl międzynarodowych, halowych zawodów jeździeckich pod nazwą Cavaliada Tour oraz zawody Warsaw Jumping, a także wiele sportowych wydarzeń lokalnych.

Kultura i sztuka

Mecenat kultury i sztuki jest jednym z głównych obszarów działalności sponsorskiej Banku, który angażując się w wartościowe wydarzenia kulturalne ma realny wpływ na kształtowanie gustu i wrażliwości odbiorcy. Zapraszanie klientów na prestiżowe wydarzenia, pozwala umacniać istniejące, i budować nowe relacje biznesowe. Przykłady wsparcia instytucji kultury w 2022 roku: 

Filharmonia Narodowa w Warszawie, Warmińsko-Mazurska Filharmonia w Olsztynie, Opera i Filharmonia Podlaska-Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, Filharmonia Zielonogórska, Opera Krakowska, Opera Śląska, Opera Wrocławska, AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy, 

Teatr Muzyczny w Poznaniu, Teatr Muzyczny w Gdyni, Teatr Muzyczny w Lublinie.

Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Muzeum Diecezjalne w Siedlcach, Muzeum Zamkowe w Pszczynie. 

W 2022 roku Bank rozpoczął Mecenat Muzeum Narodowego we Wrocławiu, w którego skład wchodzą oddziały: Muzeum Narodowe, Muzeum Etnograficzne, Muzeum „Panorama Racławicka” oraz Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej. 

W 2022 roku Bank został Partnerem Strategicznym Zamku Królewskiego na Wawelu, jednego z najważniejszych muzeów w kraju, będącego wielowiekową siedzibą królów i symbolem polskiej państwowości. 

Inne istotne wydarzenia sponsorowane w 2022 roku to festiwale muzyczne w różnych regionach Polski: 

 • Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „SCHOLA CANTORUM”, 
 • Festiwal Muzyki Oratoryjnej „ Musica Sacromontana w Gostyniu Św. Górze, 
 • Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce.

Nauka i edukacja

W 2022 roku Bank współpracował z wyższymi uczelniami i ośrodkami akademickimi, m.in: Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, czy Uniwersytetem Śląskim, a także Państwowym Zespołem Pieśni i Tańca Mazowsze im. T.Sygietyńskiego w Karolinie (PZLPiT), czy Fundacją Akademia Retoryki Igora Zalewskiego. Najważniejsze projekty edukacyjne:

 • Kolorowy Uniwersytet – projekt edukacyjny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
 • „Najlepszy Młody Mówca” i „Akademicki Konkurs Retoryczny” – konkursy promujące sztukę pięknej mowy i umiejętność efektywnego argumentowania, 
 • Widowiska edukacyjne realizowane przez PZPiT Mazowsze – widowiska dla dzieci i młodzieży, a także warsztaty taneczne, warsztaty śpiewu, wycinanki ludowe, czy zorganizowane zwiedzanie Centrum Folkloru. 

Biznes

Jako jeden z liderów rynku finansowego, Bank czynnie uczestniczył w organizacji kongresów i konferencji, umożliwiających wymianę doświadczeń i rozwiązań pomiędzy różnymi środowiskami biznesowymi. Przykłady przedsięwzięć z udziałem Banku:

Europejski Kongres Finansowy, Banking&Insurance Forum, Krynica Forum 2022, VI Kongres Przyszłości, Forum Wizja Rozwoju, Kongres 590, Kongres Polska Wielki Projekt, Invest Cuffs 2022, UX Poland.

Kongres Bankowości Detalicznej, Kongres Kolejowy, Kongres Energetyczny, Kongres Firm Rodzinnych we Wrocławiu, Europejski Kongres Samorządowy, Konferencja Izby Domów Maklerskich, Konkurs EY Przedsiębiorca Roku, Konkurs Polski Przedsiębiorca Roku Gazety Polskiej Codziennie.

Bank wspierał również dwanaście lokalnych izb gospodarczych w całej Polsce oraz trzy bilateralne izby przemysłowo-handlowe.

Bank, będąc świadomym wyzwań wynikających ze zmian klimatycznych, wspiera transformację energetyczną Polski i ogranicza negatywny wpływ swojej działalności operacyjnej na środowisko, wspiera edukację ekologiczną oraz w codziennej działalności kieruje się zasadą odpowiedzialności społecznej. W 2022 roku Bank wsparł następujące inicjatywy: TOGETAIR (Szczyt Klimatyczny oraz Polski Multimedialny Raport Klimatyczny), Kongres Energetyczny we Wrocławiu, projekt Kuriera Lubelskiego „EKO ŻYCIE–EKO EFEKT”, debatę zorganizowaną przez wydawnictwo Manager „Rozmowy o ESG”, konferencję „Zielone Forum wGospodarce.pl”, konferencję Politechniki Wrocławskiej „Wodór jako remedium na kryzys klimatyczny i energetyczny”.

Innowacje/nowe technologie

Bank brał czynny udział w wydarzeniach, promujących rozwój innowacji wykorzystywanych w bankowości, aktywnie wspierał przedsięwzięcia, które miały na celu promocję cyfrowej transformacji oraz rozwój nowych technologii:

 • Infoshare – największa w Europie Środkowo-Wschodniej konferencja, skoncentrowana na technologii, nowych mediach i wsparciu dla młodych firm,
 • UX Poland – jedna z największych konferencji UX-owych w Europie, dotycząca User Experience & Product Design, Interaction Designers, Digital Transformation Specialists, Developers,
 • Wolves Summit – międzynarodowa konferencja, której celem jest łączenie aniołów biznesu, funduszy VC, talentów technologicznych, inwestorów i korporacji z obiecującymi firmami w regionie,
 • Venture Cafe – inicjatywa działająca na rzecz wzmacniania ekosystemu innowacji w Warszawie; projekt inicjuje, tworzy i wdraża platformowe programy, dzięki którym miasta stają się przyjaznymi ekosystemami dla innowatorów i startupów,
 • Dzień Kariery Kobiety w IT – czwarta edycja wydarzenia online dla wszystkich kobiet, które chcą wejść do branży IT.

Działalność charytatywna

Fundacja wspiera merytorycznie i finansowo projekty istotne dla rozwoju Polski, realizowane na rzecz i w porozumieniu ze środowiskiem społeczności lokalnych, które służą budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Zakres działalności Fundacji jest określony w Statucie Fundacji, natomiast zasady współpracy Banku i Fundacji reguluje umowa. Głównym źródłem finansowania celów statutowych Fundacji w 2022 roku były darowizny przekazane przez Bank. Dodatkowo, Bank przekazuje Fundacji część dochodu od transakcji bezgotówkowych z tytułu obrotu na kartach dobroczynnych Inteligo Visa payWave „Dobro procentuje”. Wsparcie przeznaczane jest na jedną z czterech inicjatyw charytatywnych, wybraną przez klienta.

W 2022 roku spośród 1 140 wniosków o przyznanie darowizny pieniężnej na realizację zadań społecznych, pozytywnie zaopiniowanych zostało 386 projektów. Działalność dobroczynna Fundacji w 2022 roku skierowana była w dużej mierze na pomoc ofiarom wojny w Ukrainie.

386
Pozytywnie zaopiniowanych projektów w 2022 roku

Za pośrednictwem Fundacji przekazywane są także darowizny rzeczowe na rzecz organizacji pozarządowych, w postaci sprzętu komputerowego i mebli wycofywanych z użytkowania z różnych jednostek bankowych.

 • Nadzieja: działania pod wspólną nazwą „Pomoc dla Ukrainy”, doposażanie polskich służb, pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem, poszkodowanym oraz niepełnosprawnym przy współpracy m.in. z Fundacją Dorastaj z Nami,
 • Kultura: ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspieranie i promocja wydarzeń i dokonań artystycznych przy współpracy m.in. z Zamkiem Królewskim w Warszawie, Zamkiem Królewskim na Wawelu, Fundacją Stare Powązki, Stowarzyszeniem Scena Kultury,
 • Zdrowie: ochrona życia i zdrowia oraz profilaktyka zdrowotna przy współpracy m.in. z Wojskowym Instytutem Medycznym, SPZZOZ w Pruszkowie, SPZZOZ w Wołominie,
 • Tradycja: utrwalanie świadomości narodowej, wspieranie budowy dziedzictwa narodowego i kształtowanie postaw obywatelskich przy współpracy m.in. z Fundacją Dziedzictwa Rzeczypospolitej, Jastkowickim Stowarzyszeniem Kulturalno-Historycznym „Dziedzictwo i Pamięć”, Stowarzyszeniem Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość”,
 • Edukacja: współpraca m.in. ze Stowarzyszeniem Siemacha, Fundacją im. Janusza Kurtyki, Fundacją Edukacji Medialnej, Fundacją Republikańską.

Fundacja w 2022 roku udzieliła wsparcia 68 osobom – pomoc dotyczyła m.in. pomocy w leczeniu i rehabilitacji, pokryciu kosztów kształcenia oraz rozwijaniu talentów sportowych.

 • Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa, której celem jest wychowanie kolejnych pokoleń honorowych dawców krwi – w 2022 roku do akcji włączyło się blisko 2200 osób, dzięki którym udało się przekazać potrzebującym 900 litrów krwi.
 • Charytatywna akcja biegowa „biegnę dla…” – w 2022 roku zorganizowano 19 akcji, w których wzięło udział 5703 biegaczy, przekazując kwotę wsparcia w wysokości 190 000 PLN, z której skorzystało 21 beneficjentów: 19 dzieci i 2 dorosłych. Od początku istnienia programu, tj. od 2013 roku przeprowadzono łącznie 506 akcji, z frekwencją 222 600 osób, i wsparciem 574 beneficjentów kwotą ponad 6,6 mln PLN,
 • Integracyjne  Spotkania  Mikołajkowe  to  cykliczna  zabawa  przedświąteczna  dla  dzieci  pracowników  Banku i podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych – w 2022 roku, podczas 10 edycji ISM, odbyło się 25 spotkań w 18 miastach w całej Polsce. Wzięło w nich udział ponad 4 tys. dzieci, dla których przygotowano świąteczne podarunki,
 • Kolekcja Zbiorów Bankowych – w ramach programu promującego twórczość młodych artystów, Fundacja zrealizowała film dokumentalny z cyklu „Portrety artystów”, przybliżający sylwetkę Roberta Kuśmierowskiego, jednego z najbardziej znanych współczesnych polskich performerów i rzeźbiarzy.

W 2022 roku rozstrzygnięty został ekologiczny konkurs grantowy pn. „Pozwólmy Ziemi Oddychać”. Do Fundacji wpłynęło ponad 100 wniosków, z których 40 uzyskało pozytywną opinię komisji konkursowej. Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury, otrzymały łącznie ponad 400 tys. PLN na realizację celów konkursu, tj. podniesienie świadomości ekologicznej oraz wiedzy na temat klimatu.

Fundacja zachęca pracowników PKO Banku Polskiego do angażowania się na rzecz lokalnych społeczności. Od 2013 roku do bazy wolontariatu pracowniczego zgłosiły się 1652 osoby, a w 2022 roku zarejestrowało się kolejnych 29 wolontariuszy. Ich działania pomocowe skupiały się w głównej mierze na niesieniu pomocy uchodźcom z terenów objętej wojną Ukrainy.

Zaangażowanie pozostałych podmiotów Grupy Kapitałowej Banku w działalność prospołeczną

KREDOBANK S.A. angażował się w istotny sposób w działalność mającą na celu minimalizowanie negatywnych skutków wojny na Ukrainie, wspierając m.in. służby transportowe Ministerstwa Obrony Ukrainy, przekazując środki na pomoc humanitarną, a także różnego rodzaju sprzęt i produkty instytucjom go potrzebującym lub dystrybuującym.

PKO Leasing S.A., za pośrednictwem Fundacji PKO Banku Polskiego, był także aktywny w zakresie pomocy Ukrainie – zarówno rzeczowej, jak i pieniężnej. Dodatkowo angażował się w sponsorowanie licznych kongresów branżowych, m.in. Kongresu Nowej Mobilności czy Europejskiego Forum Taborowego oraz sportowych: amatorskich wyścigów kolarskich „Via Dolny Śląsk” i edukacyjnych: kampanii społecznej Elektromobilni.pl.

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. i PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. były aktywne w promowaniu działań w zakresie kultury fizycznej: sponsoring tytularny wydarzeń: Via Dolny Śląsk i PKO Ubezpieczenia Junior Race oraz wyścigów kolarskich dla amatorów i wyścigów dla dzieci. PKO TU SA sponsorowało także klub MKS Unia Hrubieszów w zakresie sekcji sportowych oraz wspierania działań statutowych klubu.

PKO TFI S.A., za pośrednictwem darowizny udzielonej Fundacji PKO Banku Polskiego, podobnie jak inne spółki Grupy Kapitałowej, zaangażowała się w pomoc Ukrainie. Spółka sponsorowała także konferencje branżowe m.in. Konferencję Izby Domów Maklerskich czy projekt Finanse Polaków – cykl spotkań z ekspertami zajmującymi się inwestowaniem, oszczędzaniem, rynkiem kapitałowym i emeryturami – realizowanym we współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną.

Wsparcie Ukrainy i jej uchodźców oraz działalność ukraińskich spółek zależnych

Pomoc humanitarna i wsparcie pracowników ukraińskich spółek z Grupy Kapitałowej Banku

Od pierwszych chwil wojny w Ukrainie Grupa Kapitałowa Banku zaangażowała się w różnorodne akcje pomocowe. Główne działania Banku i jego polskich spółek zależnych koordynowane były przez Fundację PKO Banku Polskiego (Fundacja) i finansowane ze środków Fundacji (w tym dodatkowych środków przekazanych przez Bank na działalność programową) oraz z dobrowolnych wpłat darczyńców gromadzonych na specjalnym koncie bankowym Fundacji. Dodatkowo, PKO Bank Polski S.A. przekazał na konto Fundacji darowiznę celową w wysokości 3 mln PLN.

Działania pomocowe realizowane z budżetu Fundacji głównie skierowane były do pracowników spółki KREDOBANK

S.A. i ich rodzin, którym zapewniono transport po przekroczeniu granicy, zakwaterowanie i wyżywienie, opiekę medyczną oraz rzeczy codziennego użytku. Ponadto podopiecznym została przekazana darowizna w celu wsparcia procesu usamodzielniania uchodźców na terenie Polski. Łącznie w 2022 roku pomocą Fundacji zostało objętych 900 osób, a wartość pomocy wyniosła prawie 12 mln PLN.

Z budżetu Fundacji oraz ze środków zgromadzonych z dobrowolnych wpłat na konto Fundacji:

 • wsparcie otrzymało 75 organizacji pozarządowych i jednostek prowadzących działania pomocowe na rzecz uchodźców z Ukrainy na łączną kwotę 8,3 mln PLN,
 • pokryto koszty inicjatyw na rzecz uchodźców z Ukrainy organizowanych lokalnie przez wolontariuszy PKO Banku Polskiego S.A.; na pokrycie kosztów transportu kobiet i dzieci z Ukrainy do Polski, zakwaterowania, zakupu leków oraz artykułów spożywczych Fundacja wydała 3,9 mln

Ponadto w 2022 roku Fundacja przekazała darowizny rzeczowe w postaci składników majątkowych wycofanych z użytkowania, pozyskanych od spółek Grupy Kapitałowej Banku (w tym m.in. samochody typu bus, meble, komputery) oraz defibrylatory i karetkę o łącznej wartości 2,1 mln PLN.

Spółki zależne Banku przekazały także darowizny pieniężne oraz organizowały ze środków własnych transport uchodźców oraz zakup i transport rzeczy dla uchodźców.

KREDOBANK S.A. (spółka ukraińska), w tym w ramach działalności fundacji Kredo, w 2022 roku na działalność humanitarną związaną z wojną, przekazał łącznie 15,8 mln UAH (około 2 mln PLN według kursu średniego NBP z 31 grudnia 2022 roku).

Powyższe środki zostały przekazane:

 • jako darowizny pieniężne – w tym głównie dla Państwowej Specjalnej Służby Transportu Ministerstwa Obrony Narodowej Ukrainy na dobudowę i wyposażenie Centrum działań przeciwko minom i dla miasta Lwowa na potrzeby obronno-humanitarne,
 • na zakup sprzętu medycznego, leków i żywności – w tym in.: dla szpitali Lwowa i Charkowa,
 • na sfinansowanie akcji „Odwaga, aby być razem”, w ramach której przygotowano do szkoły tysiąc dzieci ewakuowanych z terenów walk wojennych i okupowanych, które poszły na zachodzie Ukrainy po raz pierwszy do szkoły,
 • na zorganizowanie i prowadzenie do 30 września 2022 roku we Lwowie schroniska dla uchodźców z rejonów objętych walkami – ze schroniska skorzystało 738 uchodźców, w tym 235 dzieci,
 • na organizację transportu uchodźców wojennych ze wschodu Ukrainy do Polski

Spółka pomagała także swoim pracownikom i ich rodzinom, w tym w szczególności w ewakuacji i zakwaterowaniu.

Akcje pomocowe organizowane przez Grupę Kapitałową Banku w Polsce i na Ukrainie wspierane były przez wolontariuszy – pracowników tej Grupy.

Oferta produktowa

 • Osoby fizyczne mogą założyć standardowe konto PKO Konto bez Granic wraz z kartą z funkcją wielowalutową, zwolnione z opłaty przez okres 12 miesięcy, z dostępem do rachunku przez Internet i telefon albo Czasowe Konto bez Granic dla klientów, którzy nie posiadają dokumentu potwierdzającego tożsamość. Łącznie w okresie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 roku Bank otworzył 367 tys. rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) dla obywateli Ukrainy, w tym 50,5 tys. Czasowych Kont bez Granic.
 • Bank umożliwił obywatelom Ukrainy zakładającym ROR w PKO Banku Polskim S.A. uzyskanie w wybranych oddziałach „od ręki” bezpłatnej karty debetowej tzw. karty instant.
 • W bankomatach PKO Banku Polskiego S.A., w ramach usługi PKO Awizo, można dokonywać wypłaty świadczeń wskazanych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy.
 • Bank udostępnia w języku ukraińskim aplikację mobilną IKO, serwis bankowości elektronicznej iPKO (stronę logowania i wybrane elementy), sekcję na stronie internetowej Banku, obsługę ekranów bankomatowych, komunikaty głosowe IVR (Interactive Voice Response) oraz wybrane dokumenty i materiały bankowe.
 • Bank nie pobiera opłat za zlecenia przelewów zagranicznych do banków w

Do czerwca 2022 roku usługi bankowe były oferowane na PGE Narodowym w Warszawie – gdzie przez ponad 2,5 miesiąca otwarto prawie 13,5 tys. rachunków.

Firmom prowadzącym działalność na terytorium Ukrainy lub które otworzyły działalność na terytorium Polski po 24 lutym 2022 roku i w strukturze organizacyjnej występuje minimum jeden beneficjent rzeczywisty, który jest obywatelem Ukrainy, Bank oferuje promocyjny rachunek firmowy. Oferta skierowana jest do firm, które otworzą PKO Konto Firmowe lub PKO Konto Firmowe Premium. W ramach oferty specjalnej, klienci przez 12 miesięcy są zwolnieni m.in. z opłat za prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych, za przelewy krajowe i do banków w Ukrainie oraz za wypłaty i wpłaty w oddziałach Banku. W okresie obowiązywania oferty specjalnej, czyli od 28 marca do 31 grudnia 2022 roku, Bank otworzył 540 rachunków firmowych. W 94% są to nowo otwarte przedsiębiorstwa działające na rynku do 12 miesięcy.

Wymiana hrywny

PKO Bank Polski S.A. na zlecenie Narodowego Banku Polskiego prowadził do września 2022 roku wymianę hrywny jako jedyny bank w Polsce.

W 100 oddziałach Banku w okresie od 25 marca do 9 września 2022 roku uchodźcy z Ukrainy, na określonych warunkach oraz po kursie ustalanym przez Narodowy Bank Ukrainy (kurs NBU), mogli dokonywać wymiany hrywny na polskie złote.

Z takiej możliwości skorzystało blisko 103 tys. obywateli Ukrainy, którzy łącznie dokonali wymiany 728 mln UAH. Średnia operacja wymiany miała wartość 7 tys. UAH (przy maksymalnym limicie 10 tys. UAH). Bank wszystkie wymienione hrywny przekazał do NBP po kursie NBU.

Działalność ukraińskich spółek z grupy PKO Banku Polskiego S.A.

(Wszystkie dane finansowe zostały przeliczone według kursu średniego NBP z 31 grudnia 2022 roku.)

W Ukrainie kontynuują działalność spółki z Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A., w tym KREDOBANK S.A. z siedzibą we Lwowie oraz spółki windykacyjne i finansowe z siedzibą w Kijowie i we Lwowie.

KREDOBANK S.A. jest bankiem uniwersalnym, który obsługuje klientów głównie w zachodniej części Ukrainy i w Kijowie. Spółka na koniec 2022 roku posiadała centralę we Lwowie oraz 66 oddziałów, w tym w rejonach najbardziej dotkniętych działaniami wojennymi zlokalizowanych było 13 oddziałów. W I kwartale 2022 roku jeden z oddziałów spółki w Kijowie został zniszczony.

Od lutego 2022 roku, w związku z agresją zbrojną Rosji, priorytetem KREDOBANK S.A. jest zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa, utrzymanie ciągłości działania i bieżąca obsługa klientów. Spółka obsługuje klientów w rejonach, w których nie ma aktywnych działań wojennych. Kierownictwo prowadzi codzienny monitoring działalności spółki oraz zapewnia szybką reakcję na incydenty i zmiany sytuacji.

Zarząd spółki szacuje potencjalne straty na poziomie niewpływającym na zdolność KREDOBANK S.A. do kontynuacji działalności. Na koniec 2022 roku, według oceny opartej na dostępnych, oficjalnych informacjach około 16% portfela kredytowego spółki znajduje się bezpośrednio w obszarach, w których toczą się działania wojenne lub są blisko nich, w tym poniżej 3% – w rejonach tymczasowej okupacji lub aktywnych działań bojowych.

W 2022 roku KREDOBANK S.A. udzielił 4,5 mld UAH (0,57 mld PLN) nowych kredytów, z tego 86% osobom prawnym, a 14% osobom fizycznym. W porównaniu z 2021 rokiem akcja kredytowa zmniejszyła się o 69%.

W 2022 roku KREDOBANK S.A. utworzył odpisy z tytułu ryzyka kredytowego na poziomie około 1,7 mld UAH (tj. 213,9 mln PLN).

Wybrane dane finansowe KREDOBANK S.A.*

w mln UAH w mln PLN
31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021
Kredyty brutto 14 950 17 459 1 881 2 196
Depozyty brutto 32 903 24 386 4 139 3 068
Aktywa (suma bilansowa) 38 650 32 999 4 862 4 151
Kapitały własne 3 946 3 860 496 486
za 2022 rok za 2021 rok za 2022 rok za 2021 rok
Wynik netto 138 801 17 101
* dane skonsolidowane według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej – zasad obowiązujących w Grupie Kapitałowej Banku

W grudniu 2022 roku 32 oddziały KREDOBANK S.A. weszły w skład POWER BANKING, to jest wspólnej sieci bankowej, utworzonej z inicjatywy Narodowego Banku Ukrainy, czyli sieci oddziałów rozsianych po całej Ukrainie, której celem jest świadczenie klientom określonej listy pilnych usług bankowych, także w przypadku braku energii elektrycznej.

KREDOBANK S.A. podpisał nowe umowy dotyczące gwarancji kredytowych, które umożliwią w 2023 roku udzielanie kredytów dla ukraińskich przedsiębiorców, w tym z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) oraz z Komisją Europejską, która przeznaczyła środki na zabezpieczenie przez Bank Gospodarstwa Krajowego akcji kredytowej spółki.

Sytuacja finansowa oraz organizacyjna pozostałych spółek ukraińskich z Grupy Kapitałowej na koniec 2022 roku była stabilna. Spółki nie odnotowały napięć płynnościowych, utrzymują kontakty z dotychczasowymi kontrahentami. Ograniczenia w realizacji usług i organizacja pracy są na bieżąco dostosowywane do warunków wojennych.

Wdrożenie sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś

PKO Bank Polski S.A. wdrożył ograniczenia i zmiany wynikające z sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś. Zweryfikował i zmienił kierunki rozliczeń z bankami, które nie są objęte restrykcjami, zmienił korespondenta w rublach rosyjskich (RUB) oraz wypowiedział rachunki nostro i loro banków podlegających sankcjom. Tym samym zablokowane zostały płatności we wszystkich walutach do i z banków rosyjskich i białoruskich objętych sankcjami.

PKO Bank Polski S.A. wprowadził wytyczne dotyczące finasowania i prowadzenia usług bankowych dla podmiotów zaangażowanych w działalność gospodarczą powiązaną z Rosją i Białorusią, w tym klientów, którzy są lub mogą zostać objęci sankcjami lub restrykcjami. Główną zasadą, jaką kieruje się Bank jest brak dostępności, ograniczanie lub wycofywanie się z finansowania i usług finansowych.

Bank na bieżąco monitoruje sankcje międzynarodowe i podejmuje adekwatne działania w tym zakresie.

PKO Bank Polski S.A. podejmuje stosowne działania w przypadku pojawienia się klienta na liście osób i podmiotów objętych szczególnymi środkami ograniczającymi wydanymi przez MSWIA, tzw. Polskiej liście sankcyjnej. W przypadku wystąpienia zmian w środkach ograniczających, Bank na bieżąco realizuje decyzje właściwego organu, zgodnie z zapisami Ustawy z 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Bank realizuje na bieżąco decyzje właściwego organu w zakresie zwolnienia środków finansowych podmiotów objętych środkami ograniczającymi.

Podejście do zaangażowania interesariuszy

[2-29] Bank w trybie ciągłym bada podejście interesariuszy do prowadzonych działań charytatywnych i sponsoringowych. Bank należy do grupy najlepiej rozpoznawanych sponsorów na rynku, a w branży bankowej jest najlepiej rozpoznawaną firmą wspierającą różne działania i wydarzenia. Szczególnie doceniane jest sponsorowanie wydarzeń kulturalnych. Największy odsetek klientów bankowości kojarzy wsparcie Banku udzielane akcji PKO Bieg Charytatywny.

[2-28] Bank jest członkiem licznych organizacji branżowych i regionalnych (np. Związku Banków Polskich, CFA Institute) oraz wielu organizacji biznesowych takich jak izby gospodarczo-handlowe i organizacje zrzeszające przedsiębiorców (np. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców). Według stanu na koniec 2022 roku Bank należał do 76 organizacji, a w trakcie roku przystąpił do Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych oraz Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych.

Wyniki wyszukiwania