Raport Roczny 2022

Podsumowanie strategii

Raport Roczny 2022

Wraz z końcem 2022 roku PKO Bank Polski S.A. zakończył prace rozwojowe w ramach strategii na lata 2020-2022 „PKO Bank Przyszłości”. Bank osiągnąłby zakładane cele, gdyby nie negatywny wpływ czynników jednorazowych w 2022 roku.

Bank posiada zdolność do generowania wysokich wyników i atrakcyjnego zwrotu z kapitału. Na wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego S.A. zrealizowane w 2022 roku istotnie wpłynęły jednak czynniki regulacyjne i prawne, tj. ujęcie skutków ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (tzw. ustawowych wakacji kredytowych), kosztów ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych oraz wysokich kosztów regulacyjnych.

Cele strategiczne PKO Banku Polskiego S.A. na 2022 rok

2019 2020 2021 Cel 2022 Poziom realizacji
ROE 10,0% -6,0%
skorygowane: 7,1%*
12,1% 12,0% 9,7%
skorygowane: 22,6%**
C/I 41,3% 40,9% 40,4% ~41% 45,3%
skorygowane: 33,8%***
KOSZT RYZYKA KREDYTOWEGO 0,46% 0,78% 0,55% 0,60%-0,75% 0,53%
WYNIK NETTO 4,0 mld PLN -2,6 mld PLN skorygowany:
3,2 mld PLN*
4,9 mld PLN >5 mld PLN 3,3 mld PLN skorygowany: 8,2 mld PLN**
KAPITAŁ TCR: 19,9% TCR: 18,2% TCR: 18,7% zdolność do wypłaty dywidendy TCR: 17,8%
Tier 1: 18,6% Tier 1: 17,0% Tier 1: 17,5% Tier 1: 16,7%
* Zwrot z kapitału i wynik netto skorygowany o ujęcie kosztów ryzyka prawnego i innych następstw decyzji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku o przystąpieniu do ugód z konsumentami walutowych kredytów hipotecznych.
** Zwrot z kapitału i wynik netto skorygowany o wpływ: ustawowych wakacji kredytowych, kosztów ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych, składek na System Ochrony Banków Komercyjnych i Fundusz Wsparcia Kredytobiorców oraz rezerwy utworzonej na zwrot podwyższonej marży do czasu ustanowienia hipoteki.
*** Wskaźnik C/I skorygowany o wpływ: ustawowych wakacji kredytowych, składek na System Ochrony Banków Komercyjnych i Fundusz Wsparcia Kredytobiorców oraz rezerwy utworzonej na zwrot podwyższonej marży do czasu ustanowienia hipoteki.

W 2022 roku PKO Bank Polski S.A. kontynuował proces intensywnej transformacji cyfrowej Banku. Działania w tym zakresie były dla Banku priorytetowe zarówno w obszarze obsługi klientów jak i procesów wewnętrznych. Pandemia COVID-19 przyśpieszyła przechodzenie klientów do kanałów zdalnych. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Bank skupił się na rozwoju kanałów zdalnych, zwiększaniu dostępności produktów i usług w modelu cyfrowym przy zapewnieniu wysokiej satysfakcji klientów. Aplikacja mobilna IKO jest najpopularniejszą aplikacją bankową w Polsce z szerokim wachlarzem funkcji. Bank konsekwentnie budował ekosystem usług pozabankowych w kanałach zdalnych, w szczególności w aplikacji mobilnej IKO oddając do dyspozycji klientów kolejne funkcjonalności. Bank kontynuował działania w zakresie optymalizacji procesów wewnętrznych, w tym ograniczenia kosztów działalności (cyfryzacja, automatyzacja i robotyzacja) oraz procesów zewnętrznych, poprzez zwiększanie wykorzystania sztucznej inteligencji i robodoradców. Wprowadzane rozwiązania pozwalają na pogłębianie relacji z klientami oraz zapewniają pozytywne doświadczenie klientów niezależnie od kanału obsługi. Możliwości w tym zakresie rozszerzają wprowadzane innowacje oraz wykorzystanie zaawansowanej analityki danych.

W wyniku zmian w otoczeniu rynkowym wywołanych pandemią, PKO Bank Polski S.A. w ramach realizowanej strategii, wyznaczył priorytetowe obszary i działania, które kontynuował w 2022 roku. Klientocentryczność – segmentowe podejście do oferty i modelu obsługi, spersonalizowane doświadczenie klienta i budowanie długoterminowych relacji oraz dalsze przekształcanie sieci w centrum doradztwa i cyfrowej edukacji dla klientów. Digitalizacja – zapewnienie klientom omnikanałowego dostępu do produktów i usług bankowych, zwiększenie sprzedaży w kanałach zdalnych, rozwój funkcji i innowacje w bankowości mobilnej IKO, udoskonalanie CRM i narzędzi dla doradców, zintensyfikowanie wykorzystania zaawansowanej analityki danych, projekt „Droga do chmury” (Road2Cloud) i budowa nowoczesnej platformy dla kanałów elektronicznych, w tym jej wysoka dostępność, skalowalność i bezpieczeństwo. Autonomiczny Bank – przyspieszenie automatyzacji i robotyzacji procesów, zwiększenie liczby procesów realizowanych od początku do końca w pełni cyfrowo, „lekkie” placówki i efektywny model obsługi, prosta i wygodna oferta oraz komunikacja z klientami, a także zwiększenie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach sprzedażowych, obsługowych i wewnątrz organizacji.

PKO Bank Polski S.A. jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego zarówno w segmencie indywidualnym i korporacyjnym obsługując ponad 11 mln klientów. Bank buduje długoterminową relację z klientami pozostając bankiem pierwszego wyboru dla 4,8 mln klientów tzw. primary, co oznacza wzrost r/r o 7% i o 31% w horyzoncie strategii. Bank jest również najbardziej mobilnym bankiem w Polsce obsługując 7 mln użytkowników przez aplikację mobilną IKO, która zapewnia najlepsze doświadczenia klientów w obsłudze potwierdzone średnią ocen klientów na poziomie 4,8/5. PKO Bank Polski S.A. został zwycięzcą rankingu Finnoscore 2022 jako Europejski Lider Cyfrowej Bankowości.

7 mln
Użytkowników aplikacji mobilnej IKO
4,8/5
Średnia ocen użytkowników aplikacji mobilnej IKO

PKO Bank Polski S.A. wraz ze spółkami z Grupy Kapitałowej Banku wspiera transformację energetyczną Polski uzupełniając zieloną ofertę produktową. Ponadto Bank ogranicza negatywny wpływ działalności operacyjnej na środowisko. Szczegółowa informacja dotycząca dokonań Banku w tym obszarze została przedstawiona w rozdziale 13.7.6.

Realizacja Strategii na lata 2020-2022 pozwoliła na osiągniecie przez Bank wysokich wskaźników stabilności i bezpieczeństwa. Bank jest jednym z najbezpieczniejszych banków w Europie według stress testów EBA z 2021 roku, zajmując miejsce piąte w rankingu oraz posiada jeden z najwyższych wskaźników pokrycia kredytów z utratą wartości odpisami ogółem wśród polskich banków.

Wyniki wyszukiwania