Raport Roczny 2022

Sytuacja na rynku finansowym

Raport Roczny 2022

Rynek stopy procentowej

Rok 2022 na rynku stopy procentowej charakteryzował się wysoką zmiennością i wzrostami rentowności. Dochodowości polskich obligacji wzrosły dla „dwulatek” z 3,39% do 6,72%, a dla „dziesięciolatek” z 3,67% do 6,86%. Głównym powodem była rosnąca inflacja, na którą banki centralne musiały zareagować podwyżkami stóp procentowych. W Polsce Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopę referencyjną o 500 pb. z poziomu 1,75% do 6,75%. Szczyt pesymizmu przypadł na początek IV kwartału, gdy rentowności polskich obligacji sięgnęły aż 9%. Od tego czasu sytuacja rynkowa się uspokoiła, m.in. dzięki perspektywie uniknięcia w 2023 roku recesji, przy jednoczesnym prognozowanym spadku inflacji.

 

Rynek walutowy

Niestabilna sytuacja gospodarcza, będąca w znacznej mierze wynikiem wojny w Ukrainie, a także istotne zmiany w politykach banków centralnych, wywołały podwyższoną zmienność kursów walutowych. Choć w trakcie całego roku złoty osłabił się w stosunku do euro w umiarkowanej skali, tj. o 10 groszy do poziomu 4,69 PLN, to w marcu cena wspólnej waluty dochodziła do 5 PLN. Działo się to na fali awersji do ryzyka, która spowodowała wzmożone przepływy na globalnych rynkach finansowych w kierunku najbezpieczniejszych walut. Trend ten dodatkowo wspierały główne banki centralne, które zwiększyły atrakcyjność lokat w swoich walutach podnosząc stopy procentowe. Warto jednak zauważyć, że w ostatnim kwartale 2022 roku złoty się wzmocnił i ustabilizował dzięki danym sugerującym, że w 2023 roku gospodarkę czeka nie recesja, a jedynie spowolnienie wzrostu.

Rynek akcji

Rok 2022 okazał się bardzo niekorzystny dla posiadaczy akcji – indeks WIG spadł o blisko 18%. Obawy o skutki ekonomiczne wojny w Ukrainie oraz podwyżki stóp procentowych w obliczu rosnącej inflacji wywołały gwałtowny wzrost awersji do ryzyka, który spowodował wyprzedaż akcji i przepływ kapitału w kierunku bezpiecznych instrumentów finansowych. Końcówka roku przyniosła jednak silne odreagowanie spadków, które znacząco ograniczyło straty. Inwestorzy powrócili na giełdy licząc, że stopy procentowe już osiągnęły lub zbliżają się do maksymalnych poziomów, a gospodarka uniknie recesji, dzięki czemu wyniki finansowe spółek pogorszą się tylko w umiarkowanym stopniu.

Wyniki wyszukiwania