Raport Roczny 2022

14.2.6. Główne elementy wyceny wg MSSF 17

Raport Roczny 2022

Poniżej przedstawiono najistotniejsze elementy wyceny zgodnej z MSSF 17 oraz główne decyzje metodologiczne podjęte przez Grupę.

Wyniki wyszukiwania