Raport Roczny 2022

14.2. Wycena i prezentacja produktów ubezpieczeniowych

Raport Roczny 2022

Poniżej zaprezentowano kluczowe różnice w wycenie i prezentacji produktów ubezpieczeniowych, które mają zastosowanie do Grupy Kapitałowej, a które wejdą w życie po wdrożeniu MSSF 17.

Wyniki wyszukiwania