Raport Roczny 2022

56.3. Zmiany wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe

Raport Roczny 2022

Papiery wartościowe

PAPIERY WARTOŚCIOWE – ZMIANY WARTOŚCI ODPISÓW NA OCZEKIWANE STRATY KREDYTOWE W OKRESIE 2022 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: do wartości godziwej przez inne dochody całkowite
Wartość na początek okresu (52) (52) (52)
Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2 4 (4)
Zwiększenia w związku z utworzeniem i nabyciem (12) (12)
Zmiany ryzyka kredytowego (netto)1 (3) 2 41 40 41
Zmniejszenia w związku z zaprzestaniem ujmowania 6 6
Inne korekty2 5 2 13 20 13
Wartość na koniec okresu 2 2 2
1 Zmiany ryzyka kredytowego (netto) uwzględniają wpływ na kwotę odpisu ze względu na zwiększenie lub zmniejszenie kwoty aktywów finansowych w związku z naliczonymi i zapłaconymi przychodami odsetkowymi, wpływ upływu czasu na oczekiwane straty, zmiany szacunków z powodu aktualizacji lub przeglądu parametrów ryzyka oraz zmiany prognostycznych danych gospodarczych.
2 Inne zmiany uwzględniają efekt różnic kursowych, odsetek.

PAPIERY WARTOŚCIOWE – ZMIANY WARTOŚCI ODPISÓW NA OCZEKIWANE STRATY KREDYTOWE W OKRESIE 2021 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: do wartości godziwej przez inne dochody całkowite
Wartość na początek okresu (14) (14) (14)
Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2 1 (1)
Zwiększenia w związku z utworzeniem i nabyciem (41) (41)
Zmiany ryzyka kredytowego (netto)1 21 (35) (14) (35)
Zmniejszenia w związku z zaprzestaniem ujmowania 9 9
Inne korekty2 10 1 (3) 8 (3)
Wartość na koniec okresu (52) (52) (52)
1 Zmiany ryzyka kredytowego (netto) uwzględniają wpływ na kwotę odpisu ze względu na zwiększenie lub zmniejszenie kwoty aktywów finansowych w związku z naliczonymi i zapłaconymi przychodami odsetkowymi, wpływ upływu czasu na oczekiwane straty, zmiany szacunków z powodu aktualizacji lub przeglądu parametrów ryzyka oraz zmiany prognostycznych danych gospodarczych.
2 Inne zmiany uwzględniają efekt różnic kursowych, odsetek.

PAPIERY WARTOŚCIOWE – ZMIANY WARTOŚCI ODPISÓW NA OCZEKIWANE STRATY KREDYTOWE W OKRESIE 2022 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Wartość na początek okresu (30) (26) (56)
Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2 1 (1)
Zwiększenia w związku z utworzeniem i nabyciem (8) (8)
Zmiany ryzyka kredytowego (netto)1 (7) 1 (6)
Inne korekty2 (1) 1
Wartość na koniec okresu (45) (25) (70)
1Zmiany ryzyka kredytowego (netto) uwzględniają wpływ na kwotę odpisu ze względu na zwiększenie lub zmniejszenie kwoty aktywów finansowych w związku z naliczonymi i zapłaconymi przychodami odsetkowymi, wpływ upływu czasu na oczekiwane straty, zmiany szacunków z powodu aktualizacji lub przeglądu parametrów ryzyka oraz zmiany prognostycznych danych gospodarczych.
2Inne zmiany uwzględniają efekt różnic kursowych, odsetek.

PAPIERY WARTOŚCIOWE – ZMIANY WARTOŚCI ODPISÓW NA OCZEKIWANE STRATY KREDYTOWE W OKRESIE 2021 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Wartość na początek okresu (20) (16) (36)
Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2 10 (10)
Zwiększenia w związku z utworzeniem i nabyciem (13) (13)
Zmiany ryzyka kredytowego (netto)1 4 (9) (5)
Inne korekty2 (11) 9 (2)
Wartość na koniec okresu (30) (26) (56)
1Zmiany ryzyka kredytowego (netto) uwzględniają wpływ na kwotę odpisu ze względu na zwiększenie lub zmniejszenie kwoty aktywów finansowych w związku z naliczonymi i zapłaconymi przychodami odsetkowymi, wpływ upływu czasu na oczekiwane straty, zmiany szacunków z powodu aktualizacji lub przeglądu parametrów ryzyka oraz zmiany prognostycznych danych gospodarczych.
2Inne zmiany uwzględniają efekt różnic kursowych, odsetek.

Kredyty i pożyczki udzielone klientów

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM – ZMIANY WARTOŚCI ODPISÓW NA OCZEKIWANE STRATY KREDYTOWE W OKRESIE 2022 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Kredyty na nieruchomości
Wartość na początek okresu (68) (671) (1 343) (2 082) (19)
Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1 (25) 25
Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2 305 (320) 15
Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3 35 126 (161)
Zwiększenia w związku z utworzeniem i nabyciem (19) (9) (24) (52) (24)
Zmiany ryzyka kredytowego (netto)1 (79) (137) 81 (135) (9)
Zmniejszenia w związku z zaprzestaniem ujmowania 26 11 25 62 21
Zmiany wynikające z modyfikacji bez zaprzestania ujmowania (netto) (2) (1) (3)
Spisania 203 203 1
Inne korekty2 (291) 138 (137) (290) 16
Wartość na koniec okresu (118) (837) (1 342) (2 297) (14)
1Zmiany ryzyka kredytowego (netto) uwzględniają wpływ na kwotę odpisu ze względu na zwiększenie lub zmniejszenie kwoty aktywów finansowych w związku z naliczonymi i zapłaconymi przychodami odsetkowymi, wpływ upływu czasu na oczekiwane straty, zmiany szacunków z powodu aktualizacji lub przeglądu parametrów ryzyka oraz zmiany prognostycznych danych gospodarczych.
2Inne zmiany uwzględniają efekt różnic kursowych, odsetek.

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM – ZMIANY WARTOŚCI ODPISÓW NA OCZEKIWANE STRATY KREDYTOWE W OKRESIE 2021 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Kredyty na nieruchomości
Wartość na początek okresu (58) (621) (1 404) (2 083) (27)
Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1 (4) 4
Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2 163 (176) 13
Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3 26 164 (190)
Zwiększenia w związku z utworzeniem i nabyciem (7) (6) (9) (22) (1)
Zmiany ryzyka kredytowego (netto)1 (120) (52) 13 (159) 3
Zmniejszenia w związku z zaprzestaniem ujmowania 2 8 12 22 1
Zmiany wynikające z modyfikacji bez zaprzestania ujmowania (netto) (3) (3) (6)
Spisania 267 267 7
Inne korekty2 (67) 11 (45) (101) (2)
Wartość na koniec okresu (68) (671) (1 343) (2 082) (19)
1 Zmiany ryzyka kredytowego (netto) uwzględniają wpływ na kwotę odpisu ze względu na zwiększenie lub zmniejszenie kwoty aktywów finansowych w związku z naliczonymi i zapłaconymi przychodami odsetkowymi, wpływ upływu czasu na oczekiwane straty, zmiany szacunków z powodu aktualizacji lub przeglądu parametrów ryzyka oraz zmiany prognostycznych danych gospodarczych.
2Inne zmiany uwzględniają efekt różnic kursowych, odsetek, wycenę.

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM – ZMIANY WARTOŚCI ODPISÓW NA OCZEKIWANE STRATY KREDYTOWE W OKRESIE 2022 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Kredyty gospodarcze
Wartość na początek okresu (337) (933) (2 870) (4 140) (14)
Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1 (36) 34 2
Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2 522 (532) 10
Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3 49 83 (132)
Zwiększenia w związku z utworzeniem i nabyciem (243) (63) (118) (424) (63)
Zmiany ryzyka kredytowego (netto)1 206 (608) 375 (27) (8)
Zmniejszenia w związku z zaprzestaniem ujmowania 17 14 55 86 35
Zmiany wynikające z modyfikacji bez zaprzestania ujmowania (netto) (3) (1) 1 (3) (1)
Aktualizacji stosowanej metody dokonywania oszacowań (netto) 3 (24) (21)
Spisania 473 473 (3)
Inne korekty2 (573) 417 (222) (378) 51
Wartość na koniec okresu (398) (1 586) (2 450) (4 434) (3)
1Zmiany ryzyka kredytowego (netto) uwzględniają wpływ na kwotę odpisu ze względu na zwiększenie lub zmniejszenie kwoty aktywów finansowych w związku z naliczonymi i zapłaconymi przychodami odsetkowymi, wpływ upływu czasu na oczekiwane straty, zmiany szacunków z powodu aktualizacji lub przeglądu parametrów ryzyka oraz zmiany prognostycznych danych gospodarczych.
2Inne zmiany uwzględniają efekt różnic kursowych, odsetek

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM – ZMIANY WARTOŚCI ODPISÓW NA OCZEKIWANE STRATY KREDYTOWE W OKRESIE 2021 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Kredyty gospodarcze
Wartość na początek okresu (289) (931) (3 304) (4 524) (6)
Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1 (14) 13 1
Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2 203 (208) 5
Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3 47 126 (173)
Zwiększenia w związku z utworzeniem i nabyciem (159) (51) (143) (353) (9)
Zmiany ryzyka kredytowego (netto)1 (43) 110 (257) (190) (8)
Zmniejszenia w związku z zaprzestaniem ujmowania 6 6 117 129 2
Zmiany wynikające z modyfikacji bez zaprzestania ujmowania (netto) (5) 8 8 11
Aktualizacji stosowanej metody dokonywania oszacowań (netto) 1 (2) (1)
Spisania 918 918
Inne korekty2 (83) (7) (40) (130) 7
Wartość na koniec okresu (337) (933) (2 870) (4 140) (14)
1Zmiany ryzyka kredytowego (netto) uwzględniają wpływ na kwotę odpisu ze względu na zwiększenie lub zmniejszenie kwoty aktywów finansowych w związku z naliczonymi i zapłaconymi przychodami odsetkowymi, wpływ upływu czasu na oczekiwane straty, zmiany szacunków z powodu aktualizacji lub przeglądu parametrów ryzyka oraz zmiany prognostycznych danych gospodarczych.Inne zmiany uwzględniają efekt różnic kursowych, odsetek, wycenę.
2Inne zmiany uwzględniają efekt różnic kursowych, odsetek, wycenę.

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM – ZMIANY WARTOŚCI ODPISÓW NA OCZEKIWANE STRATY KREDYTOWE W OKRESIE 2022 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Kredyty konsumpcyjne
Wartość na początek okresu (233) (525) (1 024) (1 782) 28
Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1 (26) 25 1
Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2 304 (316) 12
Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3 208 237 (445)
Zwiększenia w związku z utworzeniem i nabyciem (111) (12) (60) (183) (36)
Zmiany ryzyka kredytowego (netto)1 (23) (152) (384) (559) (7)
Zmniejszenia w związku z zaprzestaniem ujmowania 2 7 32 41 27
Zmiany wynikające z modyfikacji bez zaprzestania ujmowania (netto) (2) (2) 3 (1)
Aktualizacji stosowanej metody dokonywania oszacowań (netto) 6 1 9 16 5
Spisania 589 589 4
Inne korekty2 (481) 83 86 (312) 13
Wartość na koniec okresu (356) (654) (1 181) (2 191) 34
1 Zmiany ryzyka kredytowego (netto) uwzględniają wpływ na kwotę odpisu ze względu na zwiększenie lub zmniejszenie kwoty aktywów finansowych w związku z naliczonymi i zapłaconymi przychodami odsetkowymi, wpływ upływu czasu na oczekiwane straty, zmiany szacunków z powodu aktualizacji lub przeglądu parametrów ryzyka oraz zmiany prognostycznych danych gospodarczych.
2Inne zmiany uwzględniają efekt różnic kursowych, odsetek.

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM – ZMIANY WARTOŚCI ODPISÓW NA OCZEKIWANE STRATY KREDYTOWE W OKRESIE 2021 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Kredyty konsumpcyjne
Wartość na początek okresu (209) (426) (975) (1 610) (4)
Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1 (9) 9
Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2 229 (238) 9
Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3 162 227 (389)
Zwiększenia w związku z utworzeniem i nabyciem (102) (14) (40) (156) (1)
Zmiany ryzyka kredytowego (netto)1 (287) (114) 27 (374) 24
Zmniejszenia w związku z zaprzestaniem ujmowania 5 7 22 34
Zmiany wynikające z modyfikacji bez zaprzestania ujmowania (netto) (9) (4) (6) (19)
Aktualizacji stosowanej metody dokonywania oszacowań (netto) 2 12 5 19
Spisania 504 504 10
Inne korekty2 (15) 16 (181) (180) (1)
Wartość na koniec okresu (233) (525) (1 024) (1 782) 28
1Zmiany ryzyka kredytowego (netto) uwzględniają wpływ na kwotę odpisu ze względu na zwiększenie lub zmniejszenie kwoty aktywów finansowych w związku z naliczonymi i zapłaconymi przychodami odsetkowymi, wpływ upływu czasu na oczekiwane straty, zmiany szacunków z powodu aktualizacji lub przeglądu parametrów ryzyka oraz zmiany prognostycznych danych gospodarczych.
2Inne zmiany uwzględniają efekt różnic kursowych, odsetek, wycenę.

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM – ZMIANY WARTOŚCI ODPISÓW NA OCZEKIWANE STRATY KREDYTOWE W OKRESIE 2022 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Należności z tytułu leasingu finansowego
Wartość na początek okresu (65) (134) (461) (660) (1)
Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1 (24) 17 7
Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2 17 (54) 37
Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3 2 27 (29)
Zwiększenia w związku z utworzeniem i nabyciem (52) (76) (71) (199)
Zmiany ryzyka kredytowego (netto)1 23 (39) (99) (115)
Zmniejszenia w związku z zaprzestaniem ujmowania 19 47 109 175
Aktualizacji stosowanej metody dokonywania oszacowań (netto) 1 (3) (2)
Spisania 14 14
Inne korekty2 (1) 1 (10) (10)
Wartość na koniec okresu (81) (210) (506) (797) (1)
1Zmiany ryzyka kredytowego (netto) uwzględniają wpływ na kwotę odpisu ze względu na zwiększenie lub zmniejszenie kwoty aktywów finansowych w związku z naliczonymi i zapłaconymi przychodami odsetkowymi, wpływ upływu czasu na oczekiwane straty, zmiany szacunków z powodu aktualizacji lub przeglądu parametrów ryzyka oraz zmiany prognostycznych danych gospodarczych.
2Inne zmiany uwzględniają efekt różnic kursowych, odsetek

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM – ZMIANY WARTOŚCI ODPISÓW NA OCZEKIWANE STRATY KREDYTOWE W OKRESIE 2021 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Należności z tytułu leasingu finansowego
Wartość na początek okresu (44) (83) (459) (586) (2)
Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1 (9) 7 2
Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2 9 (23) 14
Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3 1 31 (32)
Zwiększenia w związku z utworzeniem i nabyciem (41) (56) (81) (178)
Zmiany ryzyka kredytowego (netto)1 10 (32) (73) (95)
Zmniejszenia w związku z zaprzestaniem ujmowania 10 21 105 136 1
Aktualizacji stosowanej metody dokonywania oszacowań (netto) 1 1
Spisania 76 76
Inne korekty2 (1) (13) (14)
Wartość na koniec okresu (65) (134) (461) (660) (1)
1 Zmiany ryzyka kredytowego (netto) uwzględniają wpływ na kwotę odpisu ze względu na zwiększenie lub zmniejszenie kwoty aktywów finansowych w związku z naliczonymi i zapłaconymi przychodami odsetkowymi, wpływ upływu czasu na oczekiwane straty, zmiany szacunków z powodu aktualizacji lub przeglądu parametrów ryzyka oraz zmiany prognostycznych danych gospodarczych.
2Inne zmiany uwzględniają efekt różnic kursowych, odsetek, wycenę.

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM – ZMIANY WARTOŚCI ODPISÓW NA OCZEKIWANE STRATY KREDYTOWE W OKRESIE 2021 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Należności z tytułu faktoringu
Wartość na początek okresu (2) (19) (21)
Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3 (1) 1
Zwiększenia w związku z utworzeniem i nabyciem (1) (1)
Inne korekty2 (1) (1)
Wartość na koniec okresu (5) (18) (23)
1Zmiany ryzyka kredytowego (netto) uwzględniają wpływ na kwotę odpisu ze względu na zwiększenie lub zmniejszenie kwoty aktywów finansowych w związku z naliczonymi i zapłaconymi przychodami odsetkowymi, wpływ upływu czasu na oczekiwane straty, zmiany szacunków z powodu aktualizacji lub przeglądu parametrów ryzyka oraz zmiany prognostycznych danych gospodarczych.
2Inne zmiany uwzględniają efekt różnic kursowych, odsetek, wycenę.

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM – ZMIANY WARTOŚCI ODPISÓW NA OCZEKIWANE STRATY KREDYTOWE W OKRESIE 2022 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Należności z tytułu faktoringu
Wartość na początek okresu (2) (19) (21)
Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3 (1) 1
Zwiększenia w związku z utworzeniem i nabyciem (1) (1)
Inne korekty2 (1) 1 (1)
Wartość na koniec okresu (5) (18) (23)

 

1Zmiany ryzyka kredytowego (netto) uwzględniają wpływ na kwotę odpisu ze względu na zwiększenie lub zmniejszenie kwoty aktywów finansowych w związku z naliczonymi i zapłaconymi przychodami odsetkowymi, wpływ upływu czasu na oczekiwane straty, zmiany szacunków z powodu aktualizacji lub przeglądu parametrów ryzyka oraz zmiany prognostycznych danych gospodarczych.
2Inne zmiany uwzględniają efekt różnic kursowych, odsetek.

Inne aktywa finansowe:

INNE AKTYWA FINANSOWE- ZMIANY WARTOŚCI ODPISÓW NA OCZEKIWANE STRATY KREDYTOWE W OKRESIE – Faza 3 2022 2021
Wartość na początek okresu (136) (138)
Zmiany ryzyka kredytowego (netto)1 (13) (2)
Zmniejszenia w związku z zaprzestaniem ujmowania 4
Spisania 3
Inne korekty2 (1)
Wartość na koniec okresu (147) (136)
1Zmiany ryzyka kredytowego (netto) uwzględniają wpływ na kwotę odpisu ze względu na zwiększenie lub zmniejszenie kwoty aktywów finansowych w związku z naliczonymi i zapłaconymi przychodami odsetkowymi, wpływ upływu czasu na oczekiwane straty, zmiany szacunków z powodu aktualizacji lub przeglądu parametrów ryzyka oraz zmiany prognostycznych danych gospodarczych.
2Inne zmiany uwzględniają efekt różnic kursowych, odsetek.

Wyniki wyszukiwania