Raport Roczny 2022

56.2. Zmiana wartości bilansowej brutto

Raport Roczny 2022

Papiery wartościowe

PAPIERY WARTOŚCIOWE – ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ BRUTTO W OKRESIE (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 2022 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: do wartości godziwej przez inne dochody całkowite
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 61 474 44 397 61 915 380
Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1 44 (44)
Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2 (512) 512
Udzielenie lub nabycie instrumentów finansowych 92 999 92 999
Wykorzystanie limitu lub wypłata transz 219 1 220
Spłaty (78 669) (3) (78 672)
Modyfikacje nieistotne (7) (7)
Zaprzestanie ujmowania, w tym sprzedaży (11 251) (94) (11 345)
Inne zmiany1 116 4 (21) 99 (21)
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 64 413 422 374 65 209 359
1Inne zmiany uwzględniają efekt różnic kursowych, odsetek, wycenę, dyskonto i premię

PAPIERY WARTOŚCIOWE – ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ BRUTTO W OKRESIE (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)2021 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: do wartości godziwej przez inne dochody całkowite
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 73 000 68 457 73 525 438
Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1 49 (49)
Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2 (44) 44
Udzielenie lub nabycie instrumentów finansowych 49 597 49 597
Wykorzystanie limitu lub wypłata transz 90 1 91
Spłaty (53 305) (20) (60) (53 385) (58)
Zaprzestanie ujmowania, w tym sprzedaży (5 319) (5 319)
Inne zmiany1 (2 594) (2 594)
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 61 474 44 397 61 915 380
11 Inne zmiany uwzględniają efekt różnic kursowych, odsetek, wycenę, dyskonto i premię

PAPIERY WARTOŚCIOWE – ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ BRUTTO W OKRESIE (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 2022 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 70 936 402 71 338
Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1 56 (56)
Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2 (6) 6
Udzielenie lub nabycie instrumentów finansowych 2 330 2 330
Wykorzystanie limitu lub wypłata transz 120 1 121
Spłaty (6 925) (30) (6 955)
Zaprzestanie ujmowania, w tym sprzedaży (8) (8)
Inne zmiany1 1 787 13 1 800
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 68 290 336 68 626
11 Inne zmiany uwzględniają efekt różnic kursowych, odsetek, wycenę, dyskonto i premię

PAPIERY WARTOŚCIOWE – ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ BRUTTO W OKRESIE (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)2021 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 46 330 228 46 558
Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1 25 (25)
Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2 (216) 216
Udzielenie lub nabycie instrumentów finansowych 25 838 25 838
Wykorzystanie limitu lub wypłata transz 108 1 109
Spłaty (2 051) (23) (2 074)
Zaprzestanie ujmowania, w tym sprzedaży (41) (41)
Inne zmiany1 943 5 948
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 70 936 402 71 338
1Inne zmiany uwzględniają efekt różnic kursowych, odsetek, wycenę, dyskonto i premię

Kredyty i pożyczki udzielone klientom

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM – ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ BRUTTO W OKRESIE 2022 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Kredyty na nieruchomości
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 104 386 14 830 2 005 121 221 81
Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1 9 170 (9 139) (31)
Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2 (7 075) 7 245 (170)
Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3 (120) (269) 389
Udzielenie lub nabycie instrumentów finansowych 7 517 355 40 7 912 36
Wykorzystanie limitu lub wypłata transz 8 670 346 149 9 165 9
Spłaty (18 190) (1 222) (275) (19 659) (14)
Modyfikacje nieistotne (241) (355) (1) (597)
Zaprzestanie ujmowania, w tym sprzedaży (6 179) (297) (50) (6 526) (43)
Spisania (542) (542) (1)
Inne zmiany1 260 (478) 6 (214) 26
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 98 224 11 016 1 860 111 100 94
1 Inne zmiany uwzględniają efekt różnic kursowych, odsetek, wycenę.

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM – ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ BRUTTO W OKRESIE 2021 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Kredyty na nieruchomości
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 102 746 13 702 1 953 118 401 85
Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1 3 055 (3 048) (7)
Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2 (5 632) 5 704 (72)
Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3 (89) (413) 502
Udzielenie lub nabycie instrumentów finansowych 2 712 295 21 3 028 17
Wykorzystanie limitu lub wypłata transz 14 261 383 118 14 762 5
Spłaty (12 256) (1 199) (240) (13 695) (11)
Modyfikacje nieistotne 74 4 78
Zaprzestanie ujmowania, w tym sprzedaży (1 057) (183) (24) (1 264) (19)
Spisania (267) (267) (6)
Inne zmiany1 572 (415) 21 178 10
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 104 386 14 830 2 005 121 221 81
1Inne zmiany uwzględniają efekt różnic kursowych, odsetek, wycenę..

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM – ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ BRUTTO W OKRESIE 2022 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Kredyty gospodarcze
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 49 182 14 471 4 537 68 190 50
Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1 3 215 (3 194) (21)
Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2 (5 614) 5 693 (79)
Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3 (207) (288) 495
Udzielenie lub nabycie instrumentów finansowych 18 669 1 091 274 20 034 59
Wykorzystanie limitu lub wypłata transz 20 615 2 523 350 23 488 3
Spłaty (29 209) (2 380) (986) (32 575) (28)
Modyfikacje nieistotne (57) (87) (20) (164) 1
Zaprzestanie ujmowania, w tym sprzedaży (2 996) (136) (115) (3 247) (92)
Spisania (472) (472) 3
Zmiana kategorii 6 3 9
Inne zmiany1 3 532 (3 413) 155 274 62
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 57 136 14 283 4 118 75 537 58
1Inne zmiany uwzględniają efekt różnic kursowych, odsetek, wycenę

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM – ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ BRUTTO W OKRESIE 2021 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Kredyty gospodarcze
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 44 346 13 689 5 450 63 485 57
Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1 1 302 (1 292) (10)
Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2 (3 035) 3 122 (87)
Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3 (155) (494) 649
Udzielenie lub nabycie instrumentów finansowych 12 200 2 086 181 14 467 25
Wykorzystanie limitu lub wypłata transz 14 001 2 038 146 16 185 13
Spłaty (22 390) (1 605) (732) (24 727) (41)
Modyfikacje nieistotne (152) (50) (25) (227) (1)
Zaprzestanie ujmowania, w tym sprzedaży (481) (14) (150) (645) (137)
Spisania (918) (918)
Zmiana kategorii (1) (1)
Inne zmiany1 3 546 (3 009) 34 571 134
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 49 182 14 471 4 537 68 190 50
1Inne zmiany uwzględniają efekt różnic kursowych, odsetek, wycenę.

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM – ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ BRUTTO W OKRESIE 2022 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Kredyty konsumpcyjne
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 23 064 3 152 1 643 27 859 47
Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1 1 203 (1 174) (29)
Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2 (1 825) 1 897 (72)
Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3 (372) (427) 799
Udzielenie lub nabycie instrumentów finansowych 10 349 483 131 10 963 23
Wykorzystanie limitu lub wypłata transz 1 125 199 217 1 541 3
Spłaty (10 501) (515) (230) (11 246) (22)
Modyfikacje nieistotne (10) (7) (2) (19)
Zaprzestanie ujmowania, w tym sprzedaży (84) (56) (64) (204) (52)
Spisania (589) (589) (4)
Zmiana kategorii 219 21 (34) 206 3
Inne zmiany1 534 (413) 107 228 58
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 23 702 3 160 1 877 28 739 56
1Inne zmiany uwzględniają efekt różnic kursowych, odsetek, wycenę.

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM – ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ BRUTTO W OKRESIE 2021 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Kredyty konsumpcyjne
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 20 240 2 855 1 447 24 542 53
Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1 524 (505) (19)
Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2 (1 309) 1 353 (44)
Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3 (313) (405) 718
Udzielenie lub nabycie instrumentów finansowych 10 896 382 91 11 369 12
Wykorzystanie limitu lub wypłata transz 1 458 182 123 1 763 5
Spłaty (8 780) (456) (205) (9 441) (14)
Modyfikacje nieistotne (5) (3) (4) (12)
Zaprzestanie ujmowania, w tym sprzedaży (123) (12) (50) (185) (46)
Spisania (504) (504) (10)
Zmiana kategorii (3) (11) (24) (38)
Inne zmiany1 479 (228) 114 365 47
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 23 064 3 152 1 643 27 859 47
1Inne zmiany uwzględniają efekt różnic kursowych, odsetek, wycenę.

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM – ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ BRUTTO W OKRESIE 2022 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Należności z tytułu leasingu finansowego
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 13 023 4 072 1 116 18 211 57
Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1 607 (571) (36)
Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2 (3 166) 3 366 (200)
Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3 (206) (358) 564
Udzielenie lub nabycie instrumentów finansowych 6 033 952 66 7 051
Wykorzystanie limitu lub wypłata transz 57 4 22 83
Spłaty (3 564) (1 199) (368) (5 131) (54)
Modyfikacje nieistotne (209) (813) (122) (1 144)
Zaprzestanie ujmowania, w tym sprzedaży (37) (72) (14) (123)
Spisania (24) (24)
Inne zmiany1 (14) 5 2 (7) 1
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 12 524 5 386 1 006 18 916 4
1Inne zmiany uwzględniają efekt różnic kursowych, odsetek, wycenę.

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM – ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ BRUTTO W OKRESIE 2021 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Należności z tytułu leasingu finansowego
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 13 436 2 909 992 17 337 75
Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1 437 (424) (13)
Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2 (2 382) 2 449 (67)
Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3 (221) (455) 676
Udzielenie lub nabycie instrumentów finansowych 6 100 1 225 77 7 402
Wykorzystanie limitu lub wypłata transz 83 1 38 122 5
Spłaty (4 238) (918) (313) (5 469) (24)
Modyfikacje nieistotne (112) (657) (192) (961)
Zaprzestanie ujmowania, w tym sprzedaży (105) (58) (7) (170)
Spisania (76) (76)
Inne zmiany1 25 1 26 1
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 13 023 4 072 1 116 18 211 57
1Inne zmiany uwzględniają efekt różnic kursowych, odsetek, wycenę.

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM – ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ BRUTTO W OKRESIE 2022 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Należności z tytułu faktoringu
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 2 900 18 28 2 946
Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1 8 (6) (2)
Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2 (9) 10 (1)
Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3 (14) (2) 16
Udzielenie lub nabycie instrumentów finansowych 870 870
Wykorzystanie limitu lub wypłata transz 885 7 1 893
Spłaty (1 093) (8) (5) (1 106)
Inne zmiany1 15 1 16
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 3 562 19 38 3 619
1Inne zmiany uwzględniają efekt różnic kursowych, odsetek, wycenę.

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM – ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ BRUTTO W OKRESIE 2021 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Należności z tytułu faktoringu
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 1 532 94 23 1 649
Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1 209 (208) (1)
Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2 (23) 23
Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3 (4) (3) 7
Udzielenie lub nabycie instrumentów finansowych 918 918
Wykorzystanie limitu lub wypłata transz 331 112 443
Spłaty (63) (1) (64)
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 2 900 18 28 2 946

Inne aktywa finansowe

INNE AKTYWA FINANSOWE- ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ BRUTTO W OKRESIE 2022

Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 1 895 136 2 031
Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3 (12) 12
Udzielenie lub nabycie instrumentów finansowych 1 667 1 667
Wykorzystanie limitu lub wypłata transz 20 20
Spłaty (1 706) (1 706)
Spisania (3) (3)
Inne zmiany1 4 1 5
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 1 868 146 2 014
1Inne zmiany uwzględniają efekt różnic kursowych, odsetek, wycenę.

INNE AKTYWA FINANSOWE – ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ BRUTTO W OKRESIE 2021 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 1 937 138 2 075
Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3 (1) 1
Udzielenie lub nabycie instrumentów finansowych 1 731 1 731
Wykorzystanie limitu lub wypłata transz 11 11
Spłaty (1 772) (3) (1 775)
Zaprzestanie ujmowania, w tym sprzedaży (9) (9)
Inne zmiany1 (2) (2)
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 1 895 136 2 031
1Inne zmiany uwzględniają efekt różnic kursowych, odsetek, wycenę.

Wyniki wyszukiwania