Raport Roczny 2022

3. Informacje dotyczące składu osobowego Rady Nadzorczej oraz Zarządu

Raport Roczny 2022

Skład Rady Nadzorczej Banku na 31 grudnia 2022 roku:

 • Maciej Łopiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Wojciech Jasiński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Dominik Kaczmarski – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Mariusz Andrzejewski – Członek Rady Nadzorczej
 • Andrzej Kisielewicz – Członek Rady Nadzorczej
 • Rafał Kos – Członek Rady Nadzorczej
 • Tomasz Kuczur – Członek Rady Nadzorczej
 • Krzysztof Michalski – Członek Rady Nadzorczej
 • Robert Pietryszyn – Członek Rady Nadzorczej
 • Bogdan Szafrański – Członek Rady Nadzorczej
 • Agnieszka Winnik-Kalemba – Członek Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zgodnie z Polityką dotyczącą oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. przeprowadziło okresową ocenę odpowiedniości Rady Nadzorczej potwierdzając odpowiedniość indywidualną członków Rady Nadzorczej Banku i odpowiedniość zbiorową całego organu.

17 października 2022 roku Pan Grzegorz Chłopek złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku ze skutkiem na koniec dnia 17 października 2022 roku.

18 października Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, powołało w skład Rady Nadzorczej Banku Pana Roberta Pietryszyna.

Skład Zarządu Banku na 31 grudnia 2022 roku:

 • Paweł Gruza – Wiceprezes Zarządu kierujący pracami Zarządu
 • Maciej Brzozowski – Wiceprezes Zarządu
 • Marcin Eckert – Wiceprezes Zarządu
 • Wojciech Iwanicki – Wiceprezes Zarządu
 • Maks Kraczkowski – Wiceprezes Zarządu
 • Mieczysław Król – Wiceprezes Zarządu
 • Artur Kurcweil – Wiceprezes Zarządu
 • Piotr Mazur – Wiceprezes Zarządu.

26 stycznia 2022 roku Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Pani Iwony Dudy na stanowisko Prezesa Zarządu Banku i tym samym 26 stycznia 2022 roku Pani Iwona Duda rozpoczęła pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Banku.

24 marca 2022 roku Rada Nadzorcza Banku powołała Pana Macieja Brzozowskiego w skład Zarządu Banku na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku z dniem 25 marca 2022 roku, na bieżącą wspólną kadencję Zarządu Banku, która rozpoczęła się z dniem 3 lipca 2020 roku.

9 sierpnia 2022 roku Pani Iwona Duda złożyła rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Banku, jak również ze składu Zarządu Banku z końcem dnia 9 sierpnia 2022 roku. Jednocześnie Rada Nadzorcza Banku z dniem 10 sierpnia 2022 roku powołała Pana Pawła Gruzę na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku na bieżącą wspólną kadencję Zarządu Banku, która rozpoczęła się z dniem 3 lipca 2020 roku, a pod warunkiem wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz z dniem wydania tejże zgody, powołała Pana Pawła Gruzę na stanowisko Prezesa Zarządu Banku. Do czasu wydania zgody Komisji Nadzoru Finansowego Rada Nadzorcza powierzyła Panu Pawłowi Gruzie kierowanie pracami Zarządu.

15 grudnia 2022 roku Rada Nadzorcza Banku odwołała Pana Bartosza Drabikowskiego ze składu Zarządu Banku. Jednocześnie Rada Nadzorcza zdecydowała o powołaniu z dniem 1 stycznia 2023 roku w skład Zarządu Banku Pana Andrzeja Kopyrskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku, na bieżącą wspólną kadencję Zarządu Banku, która rozpoczęła się z dniem 3 lipca 2020 roku.

Wyniki wyszukiwania