Raport Roczny 2022

39.1. Otrzymane kredyty i pożyczki

Raport Roczny 2022

OTRZYMANE KREDYTY I POŻYCZKI WEDŁUG OKRESÓW SPŁATY 31.12.2022 31.12.2021
do 1 miesiąca 48
od 1 miesiąca do 3 miesięcy 11 40
od 3 miesięcy do 1 roku 1 107 212
od 1 roku do 5 lat 1 176 2 161
Razem 2 294 2 461

Kredyty i pożyczki otrzymane od banków

Data otrzymania Wartość nominalna Waluta Termin zapadalności Wartość bilansowa na 31.12.2022 Wartość bilansowa na 31.12.2021
10.06.2019 150 PLN 15.06.2023 150
04.12.2019 500 PLN 04.12.2023 159 281
08.05.2020 600 UAH 25.04.2025 89
11.09.2020 450 UAH 05.09.2025 67
09.10.2020 600 UAH 03.10.2025 89
11.12.2020 600 UAH 05.12.2025 89
13.08.2021 750 UAH 09.08.2024 112
31.12.2021 13 PLN 31.12.2021 13
Razem 309 740

Kredyty i pożyczki otrzymane od międzynarodowych organizacji finansowych

Data otrzymania kredytu i pożyczki przez Grupę Kapitałową Wartość nominalna Waluta Termin zapadalności Wartość bilansowa na 31.12.2022 Wartość bilansowa na 31.12.2021
25.09.2013 120 EUR 25.09.2023 130 138
28.10.2016 40 EUR 13.01.2022 4
28.09.2017 50 EUR 30.11.2022 57
28.11.2018 50 EUR 30.11.2022 115
13.04.2018 40 EUR 31.03.2023 11 54
23.10.2018 746 PLN 23.10.2023 1 126 648
10.02.2021 50 EUR 02.02.2026 235 230
06.12.2021 50 EUR 27.11.2026 235 230
06.12.2021 50 EUR 27.11.2026 235 230
Razem 1 972 1 706

Kredyty i pożyczki otrzymane od innych instytucji finansowych

Data otrzymania Wartość nominalna Waluta Termin zapadalności Wartość bilansowa na 31.12.2022 Wartość bilansowa na 31.12.2021
25.10.2021 100 UAH 24.10.2023 13 15

Wyniki wyszukiwania