Raport Roczny 2022

39.2. Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych

Raport Roczny 2022

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU EMISJI WEDŁUG OKRESÓW SPŁATY 31.12.2022 31.12.2021
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu:
do 1 miesiąca 2 669 1 067
od 1 miesiąca do 3 miesięcy 791 1 820
od 3 miesięcy do 1 roku 2 851 9 978
od 1 roku do 5 lat 9 138 10 946
powyżej 5 lat 61 61
Razem 15 510 23 872

Obligacje wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny S.A.

Data emisji Rodzaj oprocentowania Oprocentowanie (indeks + marża) Wartość nominalna Waluta Termin zapadalności Wartość bilansowa na 31.12.2022 Wartość bilansowa na 31.12.2021
17.12.2020 zmienne WIBOR3M +0,28 224 PLN 17.03.2022 224
03.02.2021 zmienne WIBOR3M +0,25 83 PLN 09.05.2022 83
29.03.2021 zmienne WIBOR3M +0,35 95 PLN 03.10.2022 95
21.05.2021 zerokuponowe 364 PLN 24.01.2022 364
22.06.2021 zerokuponowe 384 PLN 24.01.2022 384
26.07.2021 zerokuponowe 300 PLN 24.02.2022 300
26.07.2021 zmienne WIBOR3M +0,33 418 PLN 23.11.2022 418
06.09.2021 zerokuponowe 489 PLN 04.04.2022 488
18.10.2021 zerokuponowe 311 PLN 23.05.2022 309
18.10.2021 zerokuponowe 381 PLN 22.04.2022 380
29.11.2021 zerokuponowe 280 PLN 17.03.2022 279
29.11.2021 zmienne WIBOR3M +0,20 150 PLN 23.05.2022 150
24.01.2022 zmienne WIBOR3M+0,28 124 PLN 2023-07-25 126
24.02.2022 zmienne WIBOR3M+0,30 115 PLN 2023-05-19 116
03.10.2022 papier dyskontowy 293 PLN 2023-04-03 286
02.11.2022 papier dyskontowy 125 PLN 2023-05-09 121
02.11.2022 papier dyskontowy 100 PLN 2023-04-03 98
16.12.2022 papier dyskontowy 232 PLN 2023-03-16 228
16.12.2022 papier dyskontowy 300 PLN 2023-06-16 290
Razem 1 265 3 474

Obligacje wyemitowane przez PKO Finance AB

W wrześniu 2022 roku dokonała wykupu obligacji na kwotę 3 miliardy 958 milionów PLN.

Data emisji Rodzaj oprocentowania Oprocentowanie Wartość nominalna Waluta Termin zapadalności Wartość bilansowa na 31.12.2022 Wartość bilansowa na 31.12.2021
25.07.2012 stałe 4,00 50 EUR 25.07.2022 234
26.09.2012 stałe 4,63 805 USD 26.09.2022 3 307
Razem –  3 541

Obligacje wyemitowane przez Grupę Kapitałową PKO
Leasing SA

Data emisji Rodzaj oprocentowania Oprocentowanie

(indeks + marża)

Wartość nominalna Waluta Termin zapadalności Wartość bilansowa na 31.12.2022 Wartość bilansowa na 31.12.2021
26.09.20191 zmienne WIBOR 3M + marża 2 135 PLN 28.12.2029 1067 2 139
06.08.2021 zmienne WIBOR 3M + marża 193 PLN 07.02.2022 193
10.09.2021 zmienne WIBOR 6M + marża 303 PLN 28.01.2022 303
08.10.2021 zmienne WIBOR 3M + marża 278 PLN 25.03.2022 277
15.11.2021 zmienne WIBOR 3M + marża 326 PLN 07.03.2022 326
02.12.2021 zmienne WIBOR 3M + marża 140 PLN 12.04.2022 139
17.12.2021 zmienne WIBOR 6M + marża 267 PLN 29.04.2022 265
10.10.2022 zmienne WIBOR 3M + marża 311 PLN 17.01.2023 310
24.10.2022 zmienne WIBOR 3M + marża 164 PLN 01.02.2023 163
14.11.2022 zmienne WIBOR 3M + marża 182 PLN 10.03.2023 179
28.11.2022 zmienne WIBOR 3M + marża 225 PLN 27.03.2023 222
05.12.2022 zmienne WIBOR 3M + marża 164 PLN 13.04.2023 161
22.12.2022 zmienne WIBOR 3M + marża 88 PLN 24.04.2023 86
Razem 2 188 3 642
1Obligacje wyemitowane w ramach transakcji sekurytyzacji wierzytelności leasingowych przejęte przez Grupę Kapitałową PKO Leasing S.A. w ramach nabycia Raiffeisen-Leasing Polska S.A. oraz wyemitowane w ramach transakcji sekurytyzacji wierzytelności leasingowych przeprowadzonej we wrześniu 2019 roku. Zabezpieczeniem spłaty obligacji są należności leasingowe będące przedmiotem sekurytyzacji (patrz nota „Informacje o sekurytyzacji portfela leasingowego i pakietowej sprzedaży wierzytelności”).

Obligacje wyemitowane przez Kredobank S.A.

Data emisji Rodzaj oprocentowania Oprocentowanie (indeks + marża) Wartość nominalna Waluta Termin zapadalności Wartość bilansowa na 31.12.2022 Wartość bilansowa na 31.12.2021
01.12.2017 zmienne UIRD1 6M + 0,75 233 UAH 26.11.2022 35
13.07.2018 zmienne UIRD1 6M + 0,75 250 UAH 28.12.2022 37
Razem 72
1 Ukrainian Index of Retail Deposit Rates

Listy zastawne wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny SA

Data emisji Rodzaj oprocentowania Oprocentowanie (indeks + marża) Wartość nominalna Waluta Termin zapadalności Wartość bilansowa na 31.12.2022 Wartość bilansowa na 31.12.2021
24.10.2016 stałe 0,125 500 EUR 24.06.2022 2 300
02.02.2017 stałe 0,82 25 EUR 02.02.2024 118 116
30.03.2017 stałe 0,625 500 EUR 24.01.2023 2 359 2 312
28.04.2017 zmienne WIBOR3M +0,69 500 PLN 18.05.2022 501
27.09.2017 stałe 0,75 500 EUR 27.08.2024 2 351 2 303
27.10.2017 zmienne WIBOR3M +0,60 500 PLN 27.06.2023 500 500
02.11.2017 stałe 0,47 54 EUR 03.11.2022 249
22.03.2018 stałe 0,75 500 EUR 24.01.2024 2 360 2 314
27.04.2018 zmienne WIBOR3M +0,49 698 PLN 25.04.2024 708 701
18.05.2018 zmienne WIBOR3M +0,32 100 PLN 29.04.2022 98
27.07.2018 zmienne WIBOR3M +0,62 500 PLN 25.07.2025 507 501
24.08.2018 stałe 3,4875 60 PLN 24.08.2028 61 61
26.10.2018 zmienne WIBOR3M +0,66 230 PLN 28.04.2025 233 231
08.03.2019 stałe 0,125 100 EUR 24.06.2022 460
10.06.2019 zmienne WIBOR3M +0,60 245 PLN 30.09.2024 244 246
02.12.2019 zmienne WIBOR3M +0,51 250 PLN 02.12.2024 251 250
04.07.2022 stałe 2,125 500 EUR 25.06.2025 2 365
Razem 12 057 13 143

Wyniki wyszukiwania